Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o.

1. 9. 1992 byla oficiálně otevřena soukromá mateřská škola, která zahájila svou činnost jako první nestátní škola v našem regionu. Od té doby se mnoho změnilo.

Mnoho změn vycházelo přímo z potřeb a požadavků rodičů a ze společného přesvědčení, že způsob vzdělávání je nutné změnit, reformovat a modernizovat. Po ročním fungování navázala na činnost mateřské školy činnost školní družiny a následně byla založena základní škola (1. 9. 1994). S rozvojem činností přirozeně souvisela i rekonstrukce budovy.

V roce 1998 byly vystavěny dvě nové třídy, zázemí pro pedagogy a odpočinkový prostor pro žáky. Tímto vznikl ucelený systém pěti tříd pro 1. stupeň základní školy. Od 3. 9. 2007 jsme zahájili za podpory finančních prostředků Evropského sociálního fondu výuku na 2 stupni ZŠ podle inovativního školního vzdělávacího programu.

ŠVP je zaměřeno na využívání anglického jazyka jako druhého vyučovacího jazyka (metoda CLIL) a na zavádění moderních výukových metod.

Poštovní adresa Loučská 237/1, PSČ: 75131, Lipník nad Bečvou
Telefon 581772171
Typ školy Soukromá
Bezbariérový přístup Ano

Podrobné informace o škole

Soukromá škola

Nejsme začátečníci, ale jsme škola s historií. Škola, která má jasnou vlastní vizi, spolehlivý pedagogický sbor a výsledky. Soukromé školy v České republice jsou zařazeny v síti škol MŠMT ČR a mají také svou vlastní profesní organizaci. Tato organizace se jmenuje Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠŠMS). Sdružení má vypracovaný program vlastní evaluace, čímž si hlídá kvalitu všech registrovaných soukromých škol. Naše škola získala v roce 2007 ohodnocení ,, Zlatý certifikát kvality.“

Soukromá škola musí neustále hledat nové postupy pro výuku svých žáků tak, aby byli připraveni na vstup do praxe. Škola musí být otevřená změnám a novým zajímavým lidem. Jen schopný a kreativní pedagog může vytvořit pro žáky prostředí, kde se stává škola hrou pro získávání nových poznatků a vědomostí.

Jde nám o žáky – studenty, kteří jsou dychtiví po vědění a umí se sami zajímat a hledat nové cesty. Jsou pracovití a houževnatí. Jen takový člověk může dosáhnout těch nejvyšších cílů.


Vzdělávací vize

Chceme se stát uznávanou vzdělávací institucí Olomouckého kraje nabízející vysoce kvalitní služby.

Budujeme zázemí nutné pro dosažení vedoucího postavení v oblasti vzdělávání, sportu i jiných volno-časových aktivit v Olomouckém kraji. Další účastí v evropských vzdělávacích a rozvojových programech posílíme svůj mezinárodní profil a zároveň budeme dbát na důležité vztahy na úrovni města i širšího regionu.

Tohoto chceme dosáhnout způsobem udržitelného rozvoje, který je klíčem k budoucímu úspěchu..