Střední škola, Základní škola a Mateřská škola DC 90, s.r.o. Olomouc

Je soukromá škola, určena pro žáky se speciálnimi vzdělavacími potřebami.

  • tj. žáky se zdravotním postižením – mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, autismem a vývojovými poruchami učení nebo chování
  • žáky se zdravotním znevýhodněním
  • žáky se sociálním znevýhodněním

Střední škola a Základní škola DC 90,s.r.o., Nedbalova 36/27, Topolany, PSČ 779 00, Olomouc, je soukromá škola, která zahájila svoji činnost ve školním roce 1991/1992. Zřizovatelem je DC 90 o.p.s. Nestátní, nezisková organizace, zajišťující komplex vzdělávacích, zdravotních a sociálních služeb.

Škola poskytuje výchovu, vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. (v platném znění) žákům se  souběžným postižením více vadami na střední a základní škole.Poskytuje služby v  zájmovém vzdělávání - školní družině na ZŠ, ubytovací služby v internátě na SŠ a stravovací služby ve školní jídelně-výdejně na ZŠ i SŠ.

Zřízovatel DC90, o.p.s., poskytuje služby v oblasti logopedické péče a rehabilitace.

Statutárním orgánem jsou jednatelky: Ing. Jitka Lattová, která je současně pověřena řízením školy a Ing. Dana Mráčková za zřizovatele.

 

 

Poštovní adresa Husitská 19, PSČ: 779 00, Olomouc
Telefon +420 606 653 321
E-mail skola@specssazsdc90.cz
Zaměření školy Střední odborná škola, Praktická škola
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://www.skola-topolany.cz/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Zahradnické práce
Keramická výroba
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá

Podrobné informace o škole

Střední škola

Střední škola DC 90,s.r.o., poskytuje vzdělávání žáků souběžně postižených více vadami, kteří se připravují na povolání. Jedná se o žáky ve věku 16 - 27 let.

Střední škola se nachází v klidném prostředí. Výuka je realizována ve dvou budovách, které jsou propojeny školním dvorem. Učebny školy jsou vybaveny moderním výukovým vybavením, jako jsou interaktivní tabule a počítače s výukovými programy a internetem.  V areálu školy jsou také dílny sloužící k praktické výuce a tři kompletně vybavené kuchyňky, které slouží žákům při praktickém vyučování. Samozřejmostí je bezbariérový přístup do učeben a výtah, který napomáhá přepravě žáků, kteří se pohybují s pomocí doprovodu nebo na vozíku.

Škola má k dispozici tělocvičnu, hřiště a zahradu. Zahrada je využívána pro pracovní činnosti žáků ve výuce, pro pohybové aktivity při tělesné výchově, k odpočinkovým činnostem v rámci výuky nebo v rámci pobytu na internátě.

Malé počty žáků v jednotlivých třídách umožňují individuální přístup ke každému žákovi.

Adresa Střední školy: Nedbalova 36/27, Topolany, PSČ 779 00.

 

Více zde: 

https://www.skola-topolany.cz/o-nas/

Fotogalerie