Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně

Na brněnské Vyšší policejní škole máme akreditovaný studijní obor koncipovaný a připravený na klíč policistům Policie České republiky. Obor „BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST“ patří mezi obory, které svojí kvalitou poskytují v konečném výsledku službu každému občanovi této země. Naši absolventi jsou na policejních služebnách skutečnými specialisty na svém místě.

Poštovní adresa Horní 21, PS 365,, PSČ: 659 65, Brno
Telefon +420 543 544 300
E-mail mbox@spsmvbr.cz
Zaměření školy Policie a vojenství
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Podrobné informace o škole

Policejní škola v Brně - je jednou z významných resortních škol zajišťuje vzdělávání v oboru působnosti Ministerstva vnitra formou odborné přípravy policistů a zaměstnanců resortu v pracovním poměru.

 

Policisté jsou ke studiu  na Střední policejní školu do Brnavysíláni po vykonání přijímacího řízení a přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR svými kmenovými útvary. Pro výuku a výcvik mladých policistů a zaměstnanců MV jsou v odborných předmětech vybíráni profesionální učitelé a instruktoři s praxí z výkonných útvarů. Cílem vzdělávacích programů je kromě poskytování základního a speciálního policejního vzdělání i zabezpečení jejich odborného růstu v mnoha směrech.

Střední policejní škola v Brně

- výuka a výcvik jsou realizovány již od roku 1994 realizovány
- moderních modelových metod používaných ve vyspělých společnostech
- příprava na výkon služby probíhá ve speciálně upravených učebnách
- moderní vybavení školy kvalitní současnou technikou.

Fotogalerie