Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

VPŠ MV v Praze je organizační složkou státu, jejím statutárním orgánem je ředitel školy. Škola má akreditaci pro odborné vzdělávání ve studijních oborech Bezpečnostně právní činnost a Policejní činnost. Zajišťuje studium v kvalifikačním kurzu základní odborné přípravy příslušníků/-ic Policie České republiky a podle konkrétních požadavků i v rekvalifikačních, inovačních či doplňkových kurzech.

 

Pro potřeby Ministerstva vnitra a Policie České republiky realizuje vzdělávání zaměstnanců/-kyň MV a jazykové kurzy.

Poštovní adresa Pod Táborem 102/5, PSČ: 19024, Praha 9
Telefon 234 145 312
E-mail podatelna@skolamv.cz
Zaměření školy Policie a vojenství, Obecné zaměření
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://www.skolamv.cz/
Facebook https://www.facebook.com/vpsaspsmv
Instagram https://www.instagram.com/insta_cjdv/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Vyšší odborná škola - studium na 3 ročníky

Podrobné informace o škole

Vážení přátelé,

přinášíme Vám informace, kterými chceme přiblížit Vyšší policejní školu a Střední policejní školu MV v Praze. Zabezpečuje střední a vyšší odborné vzdělávání, jazykové vzdělávání a dále kurzy v oblastech utajovaných informací, krizového řízení, informatiky, pedagogiky, kontroly a stížností. 

Mohou v ní tedy studovat jak žáci (absolventi základní školy) na střední škole zakončené maturitou, tak studenti na vyšší odborné škole zakončené absolutoriem i policisté či zaměstnanci PČR a MV v kvalifikačních a specializačních kurzech. Vyšší odborná škola je určena především pro příslušníky i zaměstnance PČR a další zaměstnance rezortu, ale i pro civilní uchazeče splňující podmínky k přijetí uvedené ve vzdělávacích programech.

Rozhodnutí občana stát se policistou či policistkou a přispět tím k plnění důležitého celospolečenského úkolu, k ochraně společnosti a státu, znamená též nejen se řádně  na toto náročné povolání připravit, ale stále se v něm zdokonalovat pomocí celoživotního vzdělávání. Posláním Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze je vychovat ve střední škole budoucí zaměstnance rezortu a přispět ve vyšší odborné škole, jazykových i kvalifikačních kurzech k odbornému vzdělávání policistů.

Fotogalerie