Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy

veškeré bližší informace naleznete na www.skolajecna.cz nebo na facebooku https://www.facebook.com/skolyjecna

Poštovní adresa Ječná 33, 12000 Praha
Telefon 224 942 177
Zaměření školy Zdravotnictví
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Diplomovaná všeobecná sestraDiplomovaná všeobecná sestra Prezenční studium DiS
Diplomovaná všeobecná sestraDiplomovaná všeobecná sestra Prezenční studium DiS

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří 26.1.2017 od 17h

Příjmací řízení

Diplomovaná všeobecná sestra - denní studium      53-41-N/1.

 • tříleté denní studium
 • zakončené absolutoriem a opravňující užívat titul DiS
 • přijímací řízení se koná bez přijímací zkoušky na základě ověření následujících dokumentů:
 • přihláška ke studiu podaná v předepsaném termínu musí splňovat tyto náležitosti:
  • potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání lékařem
  • IZO střední školy, kde byla vykonána maturitní zkouška
 • úspěšné složení maturitní zkoušky (doložit ověřenou kopií maturitního vysvědčení)
 • poplatek za přijímací řízení je 400,- Kč

Diplomovaná všeobecná sestra - kombinované studium      53-41-N/1.

 

 • délka studia 3,5 roku
 • zakončené absolutoriem a opravňující užívat titul DiS

Přijímací zkoušky nebudou probíhat. Přijímací řízení se koná na základě ověření předložených dokladů. 
Je nutno doložit:

 1. vyplněnou přihlášku ke studiu s lékařským potvrzením o schopnosti studia a výkonu povolání  
 2. maturitní vysvědčení - ověřenou kopii
 3. výpis z rejstříku trestů
 4. poplatek za přijímací řízení je 400,- Kč. Je potřeba jej uhradit s podáním přihlášky - osobně v kanceláři školy -
  nebo na číslo účtu 108 554 849 - 0300. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče.

Práce v oboru je výhodou, nikoli podmínkou přijetí. 

Podrobné informace o škole

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.skolajecna.cz

nebo na našem Oficiálním Facebooku https://www.facebook.com/pg/skolyjecna

Fotogalerie