Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234

VOŠ zdravotnická v Hradci Králové nabízí bohatou škálu zdravotnických oborů a má dlouholetou tradici v jejich vzdělávání, jsou to obory: Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný zdravotní laborant, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zubní technik. Tyto obory jsou zakončeny absolutoriem a titulem diplomovaný specialista.

Poštovní adresa Komenského 234, 50003 Hradec Králové
Telefon 495 075 111
Zaměření školy Zdravotnictví
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW http://zshk.cz/
Facebook https://www.facebook.com/zshk.cz

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Vyšší odborná školaDiplomovaný zubní technik Prezenční studium DiS.
Vyšší odborná školaDiplomovaný zdravotní laborant Prezenční studium DiS.
Vyšší odborná školaDiplomovaný farmaceutický asistent Prezenční studium DiS.
Vyšší odborná školaDiplomovaná všeobecná sestra Prezenční studium DiS.

Podrobné informace o škole

Praktická výuka studentů probíhá na špičkových pracovištích Fakultní nemocnice v Hradci Králové, v kontrolních laboratořích Státního ústavu pro kontrolu léčiv a v dalších specializovaných pracovištích ve spolupráci se specialisty daného oboru. Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo přijímacích zkoušek je 31. května (přijímací řízení proběhne 24. června 2014) a pro 2. kolo 6. srpna (přijímací řízení 20. srpna 2014).

Fotogalerie