Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

SPŠS je první žďárskou střední školou. Svou činnost zahajuje ve stejném roce jako Žďas - v r. 1951. Chybí jí vlastně všechno: budova, učitelé, pomůcky. První ředitel školy Václav Růžička tvoří polovinu učitelského sboru a musí si potřebné nejnutnější vybavení vypůjčit. Vyučuje se v malém sále sokolovny, žáci jsou ubytováni v Račíně.

Poštovní adresa Studentská 761/1, PSČ: 59101, Žďár nad Sázavou
Telefon +420 566 651 211
E-mail posta@spszr.cz
Zaměření školy Ekonomie, Technika
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://www.spszr.cz/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE STROJÍRENSTVÍ
AUTOMATIZACE A INFORMATIKA
EKONOMIKA STROJÍRENSTVÍ

Podrobné informace o škole

Druhý školní rok probíhá výuka v lnářské škole, žáci jsou ubytováni na zámku, škola získává další učitele. Ještě v roce 1952 je to Jaroslav Puchýř a v dalším roce K. Kropáčková a J. Mikulec. O velké obětavosti prvních učitelů svědčí fakt, že museli kromě své základní povinnosti vykonávat různé jiné funkce - např. prof. Kropáčková byla zároveň vychovatelkou a dokonce správkyní kuchyně.

 

Škola nabízí ucelenou sestavu technických a ekonomických oborů na úrovni středního a vyššího odborného studia. Jednotlivé obory jsou ukončeny maturitou, absolutoriem s titulem DiS, nebo výučním listem.  Škola spolupracuje se všemi úrovněmi škol a je držitelem několika významných oborových certifikací s výraznými software benefity pro žáky a studenty.  Aktivity na naší škole jsou podpořeny průmyslovým know-how a podpořeny z desítek grantových projektů. Do projektů jsou zapojeni aktivně žáci a studenti.

Škola se nachází ve Žďáře nad Sázavou a skládá se ze dvou pracovišť na ulici Studentská a Strojírenská, které jsou vzájemně propojeny nejen obory, specializacemi a lidmi.  Škola nabízí zájemcům z komerčního i nekomerčního sektoru řadu služeb, které vychází ze špičkového vybavení, z ubytovacích a stravovacích kapacit. Škola disponuje technologiemi a podporuje sport. Žáci školy se umístili v TOP 10 státních maturit. Výraznou částí výuky je popularizace technického a ekonomického vzdělávání. Škola disponuje jednou z nejrozsáhlejších publikačních referencí v ČR. Pro nahlédnutí do prostorů naší školy na Studentské a Strojírenské ulici můžete využít naší galerie.

Fotogalerie