Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského v Ostravě

- studuji u osobností působících v médiích a marketingu,

- učím se svému "řemeslu" a získám jedinečnou kvalifikaci,

- rozvíjím svou tvořivost,

- zlepšuji své komunikační a prezentační dovednosti,

- líbí se mi individuální přístup vyučujících,

- vyhovuje mi atmosféra školy, kde se všichni znají a spolupracují,

- mohu pokračovat ve zkráceném bakalářském studiu na VŠ.

VOŠJAK je místem, kde vzdělanost, profesionalita, smysl pro fair-play, mezilidská slušnost a korektnost nejsou ve vzájemném rozporu.

Poštovní adresa Nádražní 120, PSČ: 702 00, Ostrava
Telefon 596133135
Zaměření školy Umění
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW vosjak.cz
Facebook https://www.facebook.com/vosjak.cz

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Publicistika72-42-N/01 Mediální komunikace Prezenční studium

Dny otevřených dveří

Pokud byste rádi poznali provoz naší školy a seznámili se s některými našimi vyučujícími, můžete k nám přijít strávit jeden běžný školní den.

Stačí kontaktovat kancelář školy telefonicky nebo e-mailem a dohodnout se na konkrétním dni, který Vám bude vyhovovat. Každý den pro Vás máme dveře otevřeny!

Těšíme se na Vás!!!

Příjmací řízení

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči o studium, kteří úspěšně zvládli maturitní zkoušku a projeví svůj zájem o studium písemně podanou přihláškou ke studiu. V případě malého zájmu o studium vzdělávacího programu Mediální komunikace, který nepřekročí plánovaný počet přijatých studentů (25 studentů), bude vypsán další termín pro podávání přihlášek ke studiu. V případě nenaplnění plánovaného počtu přijatých studentů může být rozhodnuto o vypsání třetího kola přijímacího řízení.

Uchazeči o studium jsou přijímáni bez vykonání přijímacích zkoušek.

V případě, že počet uchazečů překročí stanovený limit 25 studentů, bude o přijetí uchazeče rozhodovat studijní prospěch, dosažený v průběhu středního vzdělávání.

V případě, kdy přijatý uchazeč o studium nevykoná úspěšně maturitní zkoušku do data 30. 9. příslušného školního roku, nemůže ke studiu ve vyšší odborné škole nastoupit.

Podrobné informace o škole

VOŠJAK vyučuje jako jediná vyšší odborná škola v Moravskoslezském kraji vzdělávací program Mediální komunikace. Po úspěšném vykonání absolutoria jsou absolventi školy oprávněni k užívání titulu diplomovaný specialista „DiS“.

Absolventi studijního programu jsou přijímáni na pracovní pozice redaktora, reportéra, tiskového mluvčího, odborného pracovníka pro komunikaci s veřejností, kreativce v marketingových či reklamních agenturách, v marketingových odděleních firem. Se svým vzděláním se uplatňují v komunikačních týmech podnikatelského i neziskového sektoru, politických stran či zájmových organizací.

Vzhledem k požadavkům výše uvedených profesí velmi rádi uvítáme studenty se zdravou mírou sebevědomí a sebeprosazení, bez zábran při veřejném vystupování. Jsme otevřeni mladým lidem, jimž je vlastní lehkost psaného projevu, s citem pro textovou i grafickou úpravu textů či s dobrou výřečností. Všeobecný společenský přehled, sklony k herectví či aktivní vyhledávání nových příležitostí mohou být rozhodně pomocí při studiu oboru.

Naši studenti jsou vedeni k samostatné tvorbě, jejíž výsledky Vás mohou zaujmout na webových stránkách školy. Posláním našich pedagogů je rozvíjet zájmy a talent studentů formou teoretické a praktické výuky. Právě proto studenti naší vyšší odborné školy vydávají studentskou revue LOOKni a elektronické studentské noviny VOLUME (vstup přes www.vosjak.cz). Pod odborným vedením pedagogů aktivně působících ve veřejnoprávních i komerčních mediích natáčí studenti reportáže pro VOŠ-TV, a to jak v profesně vybaveném studiu tak také v terénu. Kromě tvorby reklamních spotů se podílejí na přípravě propagačních materiálů.

Během tříletého studia Mediální komunikace mají studenti u nás možnost vyzrát a nalézt své profesní uplatnění. K němu rozhodně napomáhá praxe, kterou studenti absolvují v průběhu celého druhého pololetí posledního ročníku. Řada absolventů z minulých školních let pokračovala ve studiu bakalářské úrovně.