Vyšší odborná škola Husův institut teologických studií v Praze

VOŠ HITS je určena především pro absolventy středních škol, kteří chtějí po studiích působit v oblasti sociální pomoci a sociálních služeb, ve střediscích pomoci potřebným, ústavech sociální péče a služeb zřízených orgány státní správy a samosprávy či církvemi. Cílem VOŠ HITS je připravit absolventy ke službě lidem potřebným zejm. v duchovní oblasti a vybavit je dostatečnými znalostmi, které jim budou ku pomoci při rozvoji tradičních křesťanských hodnot v české společnosti.

Poštovní adresa Praha
Zaměření školy Sociální vědy a filozofie, Teologie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Fotogalerie