Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou

Studium pouze dobíhá, nové ročníky nebudou otevřeny.

 

Cílem vyššího studia je zhruba během tří let poskytnout studentům takovou kombinaci teoretických a praktických dovedností, které jim umožní po vystudování úspěšně se ucházet o funkce středních a vyšších vedoucích pracovníků. Díky své výrazné praktické orientaci a cílům se liší od tradičního vysokoškolského studia i od mnohých stávajících bakalářských studijních programů.

Poštovní adresa U Stadionu 1166, PSČ: 516 01 , Rychnov nad Kněžnou
Telefon +420 494 539 211
E-mail skola@vosrk.cz
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://www.vosrk.cz/
Facebook https://www.facebook.com/vosrk

Podrobné informace o škole

Svou nabídkou se snaží oslovit ty absolventy středních škol, kteří nemají ve svém dalším profesním životě ty nejvyšší ambice a nemají příliš velký zájem o proniknutí do velice hlubokých teoretických detailů. Vyšší studium nejen zprostředkovává studentům dostatek základních teoretických znalostí, potřebných pro jejich aplikaci v profesním životě, ale vybavuje je dostatečně po jazykové stránce a seznamuje je i s nezbytnými komunikačními a řídícími dovednostmi tak, aby byli schopni samostatné práce i řídící práce v týmu. Studium je určeno pro maturanty všech typů a druhů středních škol, kterým reálně zvyšuje stupeň vzdělání.