Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

Škola se výrazně zapojuje do kulturního i společenského dění prostřednictvím celé řady osvětových akcí.   Klade důraz na partnerské a zároveň profesionální vztahy studentů a pedagogů.

Poslání školy: podporujeme profesní a osobnostní růst našich studentů prostřednictvím partnerství a sdílení zkušeností s odborníky z oblasti sociální práce.

Vize školy: chceme, aby se naši absolventi zapojili do občanské společnosti a spoluvytvářeli svět tolerantní k odlišnostem.

WEB: www.voscheb.cz

 

Poštovní adresa Hradební 58/10, PSČ: 35002, Cheb
Telefon 608 168 643
E-mail info@szsavoscheb.cz
Zaměření školy Sociální vědy a filozofie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW http://voscheb.cz/
Facebook https://www.facebook.com/SZSaVOS/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
75-32-N/01 Sociální práce75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Prezenční studium DiS.

Příjmací řízení

Studiem na naší vyšší odborné škole získává absolvent vzdělání a způsobilost k výkonu sociálního pracovníka v souladu s § 110, odst. 4, písm. a), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Vyšší odborná škola má akreditován vzdělávací program - obor vzdělávání 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika, který je v tabulce E2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o  soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, zařazen mezi uznatelné obory VOŠ.

Vše o přijímacím řízení se dozvíte ZDE

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola funguje v Chebu od roku 2008. V současnosti má škola akreditován vzdělávací program pro denní i kombinovanou formu studia. Přes 900 hodin praxí za studium je jedním z hlavních kladů, které VOŠ studentům nabízí.  Absolventi školy jsou zaměstnavateli v regionu žádáni právě díky velkému počtu hodin odborných praxí, které jsou strukturovaně členěny podle cílových skupin v souladu s druhy a formami sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. Studenti mají také možnost absolvovat odborné stáže v zahraničí v rámci evropských projektů.

Škola se výrazně zapojuje do kulturního i společenského dění města i kraje prostřednictvím celé řady osvětových akcí pořádaných samostatně nebo ve spolupráci s neziskovou organizací, která byla pro tento účel založena pedagogy VOŠ (www.kosas.cz). Organizuje osvětové festivaly, sportovní happeningy a společenská setkání pro veřejnost na podporu integrace lidí s postižením. Rozvíjí a podporuje pozitivní vztah studentů i místní občanské komunity k dobrovolnictví (např. pořádání a organizace veřejných sbírek) a k rozvoji občanské společnosti. Klade důraz také na rozvoj komunitního prostředí uvnitř školy, tedy na partnerské a zároveň profesionální vztahy studentů a pedagogů, díky nimž je možný individuální přístup ke každému studentovi. Důkazem dobré spolupráce je hodnocení samotných studentů v anketě VOŠka roku, v němž se již tři roky po sobě škola umisťuje na předních příčkách (1. místo ve šk. roce 2013/2014).

Fotogalerie