Obchodní akademie a Vyšší odborná škola v Příbrami

Seneca: "Non scholae, sed vitae discimus." – "Ne pro školu, pro život se učíme."

 

V současné době studuje na škole asi 400 studentů v denní formě studia (z toho 70 na vyšší odborné škole). Profesorský sbor tvoří 40 učitelů včetně externích. Naprostá většina učitelů splňuje kromě požadavků odborné kvalifikace i podmínku kvalifikace pedagogické. Škola je zapojena do několika projektů. 6 učeben je vybavených výpočetní technikou (všechny zapojeny do sítě). Kromě běžné výuky výpočetní techniky se student může problematikou informatiky zabývat ve volitelném předmětu.

Poštovní adresa Na Příkopech 104, PSČ: 26101, Příbram
Telefon 318 621 144 – kancelář školy
E-mail oapb@oapb.cz
Zaměření školy Ekonomie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://www.oapb.cz/
Facebook https://www.facebook.com/oavospribram?ref=hl
Instagram https://www.instagram.com/oavos_pribram/?hl=cs

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Finanční a ekonomické poradenství

Podrobné informace o škole

Dále se využívá ekonomický software. Ve spolupráci se školní jídelnou zajišťuje škola též stravovací služby.

 

Zaměřením vzdělávacích programů patří škola mezi školy s dlouholetou tradicí. V různých obměnách a kombinacích se na ní vyučují ekonomické disciplíny od roku 1920. Na OA a VOŠ Příbram se vyučují dva studijní obory SŠ a jeden obor VOŠ. Čtyřleté studium je určeno absolventům 9. ročníku základní školy a odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a dalším uchazečům, kteří splnili povinnou školní docházku. Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle platných předpisů o ukončení studia.

Charakteristickým rysem absolventů obou oborů je samostatné myšlení, schopnost pohotového rozhodování, cílevědomost, iniciativa a samostatnost při řešení problémů, schopnost využívat výpočetní techniku na současné úrovni, pracovat s informacemi, hodnotit výsledky práce, schopnost vystupovat na odpovídající společenské úrovni.

O vybudování a posilování uvedených schopností pečují kvalifikovaní učitelé a pomáhá kvalitní vybavení školy (5 učeben výpočetní techniky v síti, internet pro každého žáka i ve volném čase, učebny vybavené kancelářskou technikou, jazykové učebny, učebna fiktivní firmy, dějepisu, fyziky, zeměpisu apod.).

Škola je zapojena do několika projektů.

Fotogalerie