Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická a sociální v Praze

Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Absolventi akreditovaných oborů mohou používat titul DiS., resp. Bc u oboru akreditovaného ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Jsme společenství studentů, učitelů a přátel z domova i zahraničí, kteří spojují své síly a prostředky k dosažení společného poslání.

Poštovní adresa Praha
Zaměření školy Sociální vědy a filozofie, Teologie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Podrobné informace o škole

Učitelé i studenti se vzájemně dobře znají. Mezi učiteli jsou zastoupeny všechny věkové kategorie, muži i ženy. Většina učitelů má své zaměstnání v oboru, který na ETS externě vyučuje a přináší tak do výuky praktické zkušenosti. Někteří učitelé pokračují postgraduálním studiem, jiní studují dálkovou formou další obor, další mají ve svém zaměstnání přístup ke vzdělávacím programům rozšiřujícím jejich odbornost. Mezi vyučujícími je soudní znalec v oboru psychologie, čtyři vyučující mají pětiletý terapeutický výcvik.

Fotogalerie