Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Vyšší odborná škola sociální práce vzdělává diplomované sociální pracovníky. Denní studium je tříleté, ukončené absolutoriem. Od školního roku 1999/00 existuje i čtyřleté dálkové studium. Obsahem studia je především psychologie, speciální pedagogika, sociologie, sociální politika, metody sociální práce, etnické a národnostní menšiny a cizá jazyk, tj. němčina a angličtina.

Poštovní adresa Hrusická 7, Praha
Zaměření školy Sociální vědy a filozofie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne