Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola, obor vzdělání Zahradnictví 41-44-N/01, vzdělávací program Zahradní a krajinná tvorba. Na Vyšší odborné škole ČZA Mělník probíhá výuka od roku 1996 v denní tříleté a od roku 2000 také ve čtyřleté dálkové formě. Studenti zde získávají hlubší znalosti a dovednosti v oboru okrasného zahradnictví, zejména v tvorbě a realizaci zeleně a v péči o ni.

Poštovní adresa sady Na Polabí 411, PSČ: 276 01, Mělník
Telefon +420 315 636 111
E-mail skola@zas-me.cz
Zaměření školy Veterinářství, zemědělství a lesnictví
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://www.zas-me.cz/
Facebook https://www.facebook.com/zasme.cz/
Instagram https://www.instagram.com/zahradnickaskola/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Zahradní a krajinná tvorba 41-44-N/01

Podrobné informace o škole

Vedle mnoha odborných předmětů, kde převládá sadovnický, dendrologický, arboristický a projekční obsah, je studium zaměřeno také na podporu znalosti cizích jazyků a výpočetní techniky. Právě tyto skutečnosti jsou důležitým předpokladem k tomu, aby se absolventi školy mohli lépe uplatnit na trhu práce. Studium je zakončeno absolutoriem, za svým jménem pak mohou absolventi užívat označení Diplomovaný specialista (DiS.). Nedílnou součástí závěru studia je rovněž vypracování absolventské práce na odborné téma, autoři nejlepších prací bývají každoročně odměněni Cenou ředitele školy.

Fotogalerie