Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o.

Naše škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Studium je organizováno podobným způsobem vysokoškolskému, na zimní a letní semestr (období)
a hodnoceno pomocí zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek.

Studium probíhá formou přednášek a cvičení. Studium je zakončeno absolutoriem. Absolutorium je odborná závěrečná zkouška, obsahující ústní teoretickou zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka, absolventskou práci a její obhajobu.

Absolvent získá titul „diplomovaný specialista“, zkratka DiS se uvádí za jménem.

Poštovní adresa Střední 59, PSČ: 60200, Brno
Telefon 541 219 844
E-mail soutr.studijni@oaeldo.cz
Zaměření školy Ekonomie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW http://www.skolyjh.cz/vyssi-odborna-skola/aktuality-2/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100063578679233&eid=ARDA8sXyxBTfbxf-tMbor7E0lZ5d32WMDQWJVc2FXpbHNhe7SoQsPhOMuQ-R8z39sdRm42rJYnjtZXAp

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Podnikatelská činnost

Podrobné informace o škole

Studijní ekonomicko – podnikatelský obor je určen pro absolventy všech typů středních škol a gymnázií zakončených maturitou.

Naši odborní pedagogové při výuce reagují na aktuální ekonomické i politické dění v naší zemi i ve světě. Především na požadavky na trhu práce a snaží se o sepětí s praxí tak, aby co největší počet našich absolventů našel kvalitní uplatnění v praktickém životě.

Celé studium trvá 3 roky, tj. 6 semestrů (období). Školní rok je rozdělen do 32 týdnů výukového období
či praxe a 6 týdnů zkouškového období.

Základní informace:

  • Přijímáme bez přijímacích zkoušek
  • Výuka probíhá 2 dny v týdnu, máte čas na Vaše volnočasové aktivity a další sebevzdělávání propojené s tolik potřebnou praxí v oboru
  • Škola uzavřela smlouvu s vysokou školou AKADEMIE STING, dle které mohou být naši absolventi přijímáni do zkráceného jednoročního bakalářského programu, po jehož absolvování získají titul Bc.

Fotogalerie