Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA - Vyšší odborná škola, spol. s r .o. v Praze

V roce 1992 byla zařazena do sítě škol s akreditovaným programem, nejdříve jako jednoroční, o rok později jako dvouleté pomaturitní studium, obor Sportovní manažer - vychovatel. Od roku 1996 byla škola na základě akreditace MŠMT ČR zařazena do sítě škol jako Vyšší odborná škola. Se studijním oborem Manažer sportu se stala jedinou VOŠ v ČR s tělovýchovným zaměřením.

Poštovní adresa Praha
Zaměření školy Sport
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Příjmací řízení

1. Podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu společně s níže uvedenými dokumenty:

  • přihlášku ke studiu je možno podat pouze elektronicky,

  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení,

  • potvrzení od lékaře (stačí od praktického),

  • doklad o úhradě poplatku za přihlášku, který činí 300,– Kč (č. účtu KB 19-2213700237/0100, variabilní symbol: Datum narození uchazeče bez teček (Př.: 01021980).
    Přihlášky jsou přijímány průběžně do naplnění cílové kapacity.

2. Přijímací pohovor s ředitelkou školy (platí pouze pro zájemce o denní formu studia)
Uchazeč se dostaví do budovy školy v rámci Dnů otevřených dveří nebo po individuální domluvě na tel. 286 852 080, 603 286 852.

Dny otevřených dveří:
18. 12. 2014, 22. 1., 19. 2., 19. 3., 23. 4., 21. 5., 18. 6. 2015 vždy v 15:30 hod. v budově školy.

Podrobné informace o škole

V roce 2000 proběhla na škole komplexní inspekce a kvalita výchovně vzdělávací práce školy i jejího řízení byla českou školní inspekcí označena jako vynikající. Od školního roku 2000/2001 byla škole schválena realizace nového studijního programu Pedagogika volného času. V roce 2007 byla schválena reakreditace nového studijního oboru Management sportu a Pedagogika volného času a vychovatelství. V roce 2014 byl akreditován nový studijní obor Wellness - Balneo. Současně škola pokračuje v realizaci bohatého spektra odborných kurzů a seminářů. Bližší informace naleznete na rekvalifikační kurzy.

Fotogalerie