Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem

V současné době má škola celkem 4 budovy. Žáci a studenti technických oborů se vzdělávají v budově školy v Ústí nad Labem, Palachova 35, kde se nachází i ředitelství školy. Žáci a studenti klinických oborů se učí na odloučených pracovištích školy v Ústí nad Labem, Moskevská 52 a v Teplicích, ulice Kapelní 2. Zájemci o ubytování podávají své žádosti na odloučeném pracovišti domova mládeže v ulici Kpt. Jaroše 622, Ústí nad Labem.

Poštovní adresa Palachova 35, PSČ: 400 01, Ústí nad Labem
Telefon 474 778 110
Zaměření školy Střední zdravotnická škola, Zdravotnictví
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW www.szsvzs.cz
Facebook https://www.facebook.com/VO%C5%A0Z-a-S%C5%A0Z-v-%C3%9Ast%C3%AD-nad-Labem-Palachova-35-136578552292/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Masér ve zdravotnictví – forma studia Prezenční
Laboratorní asistent – forma studia Prezenční
Asistent zubního technika - forma studia Prezenční
Zdravotnické lyceum - forma studia Prezenční
Praktická sestra – forma studia Prezenční
Diplomovaná všeobecná sestra - forma studia Prezenční/Kombinovaná
Diplomovaná dětská sestra - forma studia Prezenční/Kombinovaná
Diplomovaná dentální hygienistka – forma studia Prezenční/Kombinovaná
Diplomovaný zubní technik - forma studia Prezenční
Diplomovaný farmaceutický asistent - forma studia Prezenční/Kombinovaná
Diplomovaný zdravotní laborant - forma studia Prezenční/Kombinovaná

Příjmací řízení

Bližší informace na stránkách školy:

www.szsvzs.cz

tel.: 474 778 110 

sekretariat@szsvzs.cz

Podrobné informace o škole

Jsme státní školou s dlouholetou tradicí. 

Poskytujeme kvalitní střední a vyšší odborné vzdělání. 
Realizujeme také akreditační kurzy. 

Úzce spolupracujeme se zaměstnavateli na regionální, 
celostátní i mezinárodní úrovni. 
Svými aktivitami vytváříme a podporujeme řadu obecně prospěšných programů. 

Máme širokou projektovou činnost, podporovanou evropskými fondy, 
která nám umožňuje další zkvalitňování výuky. 

Dbáme na neustálé posilování pozitivního klimatu na naší škole 
a to nejenom ve vztahu k žákům, studentům a rodičům, 
ale též směrem k odborné i laické veřejnosti. 

Školu chápeme nejenom jako vzdělávací instituci, ale též jako inovátora.


Motto:
"Neučíme se pro školu, ale pro život."
Autor: Seneca Lucius Annaeus

Bližší informace na stránkách školy: 

www.szsvzs.cz

Fotogalerie