Gymnázium, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Vyšší odborná škola Hořice

Absolventi vyššího studia oboru Veřejnosprávní činnost se uplatní ve funkcích státní správy a samosprávy nebo v podnikatelské sféře.

Studium je organizováno ve formě denního nebo dálkového tříletého studia s čtyřměsíční (DE) nebo s měsíční (DA) odbornou praxí.

Studenti mají možnost ubytování a stravování v areálu školy.

 

 

Poštovní adresa Riegrova 1403, PSČ: -, Hořice
Telefon 493623021
Zaměření školy Gymnázium, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
68-43-N/ Veřejnosprávní činnost68-43-N/02 Obnova a rozvoj venkova Prezenční studium DiS.

Dny otevřených dveří

10. 2. 2017 v době od  8,00 do 16,00 hodin nebo kdykoli po předchozí domluvě

Příjmací řízení

Do 1. ročníku jsou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku, přijímací řízení  probíhá bez přijímacích zkoušek.

Uchazeč je povinen splnit následující podmínky:

  • Znalost anglického jazyka (u dálkové formy vzdělávání výběr mezi anglickým, německým nebo ruským jazykem) na úrovni B1  
  • Zdravotní způsobilost doloženou na přihlášce ke studiu

 

Fotogalerie