Fakulta ekonomická ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta ekonomická (dále jen FEK) byla založena v roce 1990 a v současnosti je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni. Od počátku své existence fakulta působí na dvou místech - v Chebu a v Plzni. Fakulta nabízí studium v 5 bakalářských studijních oborech (čj), 4 navazujících magisterských (čj) a 1 doktorském studijním oboru (čj nebo aj).

Poštovní adresa Univerzitní 22, PSČ: 306 14, Plzeň
E-mail infofek@fek.zcu.cz
Zaměření školy Ekonomie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW www.fek.zcu.cz
Facebook https://www.facebook.com/FEK.ZCU/

Příjmací řízení

Aktuální informace jsou zveřejněné na webové stránce pro uchazeče: www.fek.zcu/uchazec.

Podrobné informace o škole

Dlouhodobě rozvíjíme spolupráci s mnoha zahraničními univerzitami a realizujeme vědecko-výzkumnou činnost.
Jsme hrdí na to, že naši absolventi zastávají významné pracovní pozice ve velkých mezinárodních společnostech a úspěšně působí i jako samostatní podnikatelé. Absolvent studia získává titul Bc., Ing., Ph.D.
Našim studentům nabízíme nejen moderní výuku v přátelském prostředí, ale také možnost absolvovat stáže ve firmách a univerzitách po celém světě. S FEK můžete v rámci programu Erasmus+ vyjet studovat na více než 60 univerzit v 17 zemích Evropy. Nabízíme zahraniční studijní pobyty i v rámci jiných programů, jako jsou například Dvojí Diplom či stáž Free Movers.