Fakulta stavební ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební ČVUT v Praze poskytuje kvalitní vzdělání v oblasti stavebního inženýrství, architektury a geodézie zajištěné špičkovými odborníky.

Fakultu dobře charakterizují tři slova: TRADICE – KVALITA – PERSPEKTIVA. Jsme excelentní pracoviště s více než třísetletou TRADICÍ, které nás zavazuje k tomu, aby KVALITA naší pedagogické a vědecké činnosti byla co nejvyšší.  Naši absolventi i zaměstnanci tak mají jasnou PERSPEKTIVU svého pracovního uplatnění.

Poskytujeme kvalitní vzdělání ve všech klíčových oblastech stavitelství – stavebním inženýrství, architektuře nebo geodézii. Máme velkou nabídku studijních programů s možností volby atraktivních zaměření. 

Jsme časem prověřená škola, která při zachování pevných základů inženýrského řemesla reaguje na trendy moderní společnosti. Stejně jako ve stavebních hutích při stavbě katedrál předávali mistři své umění učedníkům, tak akademičtí pracovníci předávají své znalosti a zkušenosti studentům, otevírají jim oči, ukazují cestu.

Dny otevřených dveří pořádáme 2x ročně - vždy v listopadu a lednu.

Poštovní adresa Thákurova 7/2077, PSČ: 166 29, Praha
Telefon +420 224 358 756
Zaměření školy Architektura a stavebnictví
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://web.fsv.cvut.cz/
Facebook https://www.facebook.com/fsv.cvut.cz/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
StavitelstvíStavitelství Prezenční/Kombinované studium Bc.
Civil EngineeringCivil Engineering Prezenční/Kombinované studium Bc.
Architektura a stavitelstvíArchitektura a stavitelství Prezenční/Kombinované studium Bc.
Geodézie a kartografieGeodézie a kartografie Prezenční/Kombinované studium Bc.
Stavební inženýrstvíStavební inženýrství Prezenční/Kombinované studium Bc.
Management a ekonomika ve stavebnictvíManagement a ekonomika ve stavebnictví Prezenční/Kombinované studium Bc.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří pořádáme 2x ročně - vždy v listopadu a lednu.

 

Příjmací řízení

Do studijních programů Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Stavitelství se skládá přijímací zkouška z matematiky formou písemného testu. Uchazeči o studium specializace Building Structures konají přijímací zkoušku v anglickém jazyce.

Do studijního programu Architektura a stavitelství se skládá přijímací zkouška ze dvou částí. Písemný test z matematiky a ústní pohovor z architektury. Uchazeč při ústní části předloží motivační práci, která má prokázat zájem uchazeče o studium programu. Dále 3 vlastní grafické práce.

Fakulta stavební nabízí bohatou přípravu na přijímací zkoušku.

 

Podrobné informace o škole

Kreativní výuka s důrazem na BIM, virtuální realitu, energeticky efektivní
navrhování a výstavbu, stejně tak jako ohled na životní prostředí jsou na Fakultě stavební ČVUT samozřejmostí. Teorie a praxe se na fakultě stavební tradičně a
přirozeně prolínají.

Fotogalerie