Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta životního prostředí je relativně nedávno vzniklou, mladou a perspektivní fakultou umístěnou v krásném campusu ČZU. Fakulta životního prostředí nabízí zajímavé studium řady oborů v oblastech ochrany životního prostředí, přírody a krajiny. 

Poštovní adresa Kamýcká 129, 16521 Praha
Zaměření školy Přírodní vědy
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Ekologie Ekologie Prezenční studium Ph.D.
Inženýrská ekologie Aplikovaná ekologie Prezenční studium Bc.
Krajinné inženýrství Environmentální modelování Prezenční studium Ph.D.
Krajinné inženýrství Úpravy vodního režimu krajiny Prezenční studium Ph.D.
Inženýrská ekologie Nature conservation - výuka v AJ Prezenční studium Ing.
Inženýrská ekologie Aplikovaná ekologie Prezenční studium Ing.
Inženýrská ekologie Ochrana přírody Prezenční studium Ing.
Inženýrská ekologie Aplikovaná a krajinná ekologie Prezenční studium Ph.D.
Krajinářství Územní plánování Prezenční studium Bc.
Krajinářství Územní technická a správní služba Prezenční studium Bc.
Krajinářství Vodní hospodářství Prezenční studium Bc.
Krajinářství Krajinářství Prezenční studium Bc.
Krajinné inženýrství Landscape Planning Prezenční studium Ing.
Krajinné inženýrství Regionální environmentální správa Prezenční studium Ing.
Krajinné inženýrství Land and Water Management - výuka v AJ Prezenční studium Ing.
Krajinné inženýrství Environmentální modelování Prezenční studium Ing.
Krajinné inženýrství Krajinné a pozemkové úpravy Prezenční studium Ing.
Krajinné inženýrství Environmental Modelling - výuka v AJ Prezenční studium Ing.
Krajinné inženýrství Krajinné inženýrství Prezenční studium Ing.
Krajinné inženýrství Voda v krajině Prezenční studium Ing.

Příjmací řízení

Podmínky příjímacího řízení se liší dle studijních oborů. Více informací naleznete na našich webových stránkách  http://www.fzp.czu.cz/cs/?r=3270&i=3545#BUP

Podrobné informace o škole

V současnosti je možné volit z 5 oborů bakalářských, celkem 11 oborů magisterských z toho 4 oborů vyučovaných v anglickém jazyce a 4 oborů doktorských. Studium na fakultě životního prostředí není jen výukou v teple přednáškových sálu, ale je doplněno četnými exkurzemi, praxemi a terénními cvičeními. V rámci nich mají studenti možnost ověřit si získané poznatky v reálných situacích, ale i lépe se poznat se svými vyučujícími v méně formálním prostředí. Fakulta spolupracuje se zahraničními univerzitami v Evropě i mimo ni a podporuje studium v zahraničí, které je organizováno zpravidla na 3-12 měsíců.

Fotogalerie