Fakulta pedagogická ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Pedagogická fakulta v Plzni byla zřízena jako pobočka pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Slavnostně byla otevřena dne 14. listopadu 1948. V roce 1990 se Pedagogická fakulta stala součástí nově vytvořené Západočeské univerzity. Nyní studuje na FPE kolem 2 600 studentů v mnoha typech studijních programů a oborů. 

Poštovní adresa Sedláčkova 38, PSČ: 30614, Plzeň
Telefon 420 377 636 010
Zaměření školy Pedagogika
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
ANGLICKÝ JAZYK SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ
BIOLOGIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ
ČESKÝ JAZYK SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ
FYZIKA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ
GEOGRAFIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ
HISTORIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ
CHEMIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ
MATEMATIKA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ
NĚMECKÝ JAZYK SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ
OBČANSKÁ VÝCHOVA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ
TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT
UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
VÝTVARNÁ VÝCHOVA A KULTURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

Podrobné informace o škole

Hlavním cílem a posláním FPE ZČU v Plzni je zabezpečovat kvalitní výchovu a vzdělávání učitelů pro všechny typy škol (učitelství pro mateřské školy, učitelství pro základní školy, učitelství pro střední školy).

Fotogalerie