Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Technická fakulta, kde se věda i výuka úspěšně prolínají. Vzdělání, se kterým se neztratíte.

Poštovní adresa Technická 8, PSČ: 30100, Plzeň
Telefon +420 377 632 021
E-mail sutnerov@fav.zcu.cz
Zaměření školy Technika
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW http://www.fav.zcu.cz
Facebook https://www.facebook.com/FAV.ZCU/
Instagram http://www.instagram.com/fav.zcu

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Stavební inženýrství - pozemní stavbyÚzemní plánování Prezenční studium Bc.
Stavební inženýrství - pozemní stavbyStavitelství Prezenční studium Bc.
GeomatikaGeomatika Prezenční studium Bc.
Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
Automatické řízení a robotika
Informační systémy
Informatika
Výpočetní technika
Matematika a finanční studia
Matematika a její aplikace
Počítačové modelování v mechanice
Umělá inteligence a automatizace

Příjmací řízení

https://www.fav.zcu.cz/rest/cmis/document/workspace://SpacesStore/7cfefa5b-b0e6-46cd-82bb-ce76becadaca;1.1/content

Podrobné informace o škole

Fakulta aplikovaných věd je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni. Ve státem akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří nemají problém s uplatněním na trhu práce. Vedle vzdělávacích programů probíhá na fakultě také rozmanitá vědecko-výzkumná činnost. Jednotlivé katedry mají akreditovány výzkumné programy, doktorské studijní programy a mohou provádět i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Díky spolupráci a dobrým vztahům se zahraničními univerzitami nabízí fakulta svým studentům možnost zahraničních stáží v mnoha zemích celého světa.

Fotogalerie