Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně (FSI) je moderní a prakticky orientovaná vzdělávací a vědeckovýzkumná instituce. Základním cílem je vzdělávání ve strojírenských oborech a v oborech aplikovaných věd. Vedle tradičních konstrukčních a technologických oborů se výrazně rozvíjejí aplikované vědy a oblasti mezioborového charakteru - materiálové, matematické, procesní a fyzikální inženýrství a nanotechnologie, mechatronika, průmyslový design, aj.

Poštovní adresa Technická 2896/2, PSČ: 616 69, Brno
Zaměření školy Technika
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Energetika
Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
Mechatronika
Profesionální pilot
Strojírenství
Základy strojního inženýrství
Aplikované vědy v inženýrství
Průmyslový design ve strojírenství
Matematické inženýrství
Výrobní technika
Aplikovaná informatika a řízení
Matematické inženýrství
Letecká a kosmická technika
Materiálové inženýrství

Podrobné informace o škole

Absolventi fakulty nemají problémy si najít zaměstnání. Fakulta v žádném případě nevychovává nezaměstnané. (60% absolventů má zajištěnou práci již během studia, dalších 33% ji získá během následujících 3 měsíců.) V každoročním průzkumu kvality vysokých škol, který pořádají Hospodářské noviny, se fakulta dlouhodobě umísťuje na předních místech v žebříčku strojních fakult. Fakulta opakovaně získává ocenění „Škola doporučená zaměstnavateli“.

Výzkumné a vývojové zázemí fakulty je v současné době rozsáhle modernizováno z prostředků projektů CEITEC a Netme Centre, které je koncipováno jako regionální výzkumné a vývojové centrum založené na kvalitní vědecké a výzkumné základně fakulty. Pro výuku i výzkumnou a vývojovou činnost tak fakulta disponuje moderně vybavenými laboratořemi.

Fakulta nabízí studentům různé formy studia na partnerských zahraničních univerzitách. Např. u vybraných navazujících magisterských oborů lze současně s diplomem VUT v Brně získat také diplom zahraniční univerzity. Jde o studia s dvojím diplomem (double diploma, joint degree), jejich jedna část probíhá na FSI a druhá na zahraniční univerzitě.

Studium je úzce propojeno s praxí. Úzká spolupráce s průmyslovými partnery patří k prioritám fakulty. Studenti se již během studia zapojují do řešení skutečných problémů z prostředí partnerských firem. Odborníci z praxe spolupracují i při tvorbě bakalářských a diplomových prací.

Studenti se mohou zapojit do velmi zajímavých studentských soutěží a projektů – např. vývoj a výstavba studentské formule či automobilů na alternativní pohon.

Studenti využívají moderní univerzitní sportoviště a těší se z dalších výhod studentského života, které nabízí město studentů - Brno.