Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta zdravotnických věd vznikla osamostatněním zdravotnických nelékařských oborů od Lékařské fakulty UP.  V současné době fakulta realizuje bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy jak v prezenční, tak v kombinované formě studia.

Další informace o fakultě naleznete na: www.fzv.upol.cz

 

Poštovní adresa Hněvotínská 3, Olomouc, PSČ: 775 15, Olomouc
Telefon +420720420805
E-mail petra.mandysova@upol.cz
Zaměření školy Zdravotnictví
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW https://www.fzv.upol.cz/
Facebook https://www.facebook.com/Upolfzv/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
navazující magisterský studijní program OšetřovatelstvíOšetřovatelská péče v interních oborech Prezenční studium Mgr.
navazující magisterský studijní program OšetřovatelstvíOšetřovatelská péče v interních oborech Prezenční studium Mgr.
navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictvíIntenzivní péče v porodní asistenci Prezenční studium
navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictvíIntenzivní péče v porodní asistentci Prezenční studium
navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictvíFyzioterapie Prezenční studium Mgr.
bakalářský studijní program OšetřovatelstvíVšeobecná sestra Prezenční studium Bc.
bakalářský studijní program OšetřovatelstvíVšeobecná sestra Prezenční studium Bc.
bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictvíZdravotnický záchranář Prezenční studium
bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictvíFyzioterapie Prezenční studium Bc.
bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictvíRadiologický asistent Prezenční studium Bc.
bakalářský studijní program Porodní asistencePorodní asistentka Prezenční studium Bc.
bakalářský studijní program Porodní asistencePorodní asistentka Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

3. 12. 2021 a 15. 1. 2022

 

  
 

Příjmací řízení

Podrobné informace k přijímacímu řízení včetně termínu Dne otevřených dveří naleznou zájemci o studium na webových stránkách fakulty:

www.fzv.upol.cz

 

Podrobné informace o škole

Fakulta zdravotnických věd (FZV) je nejmladší fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Uchazečům o studium nabízí studijní programy s nelékařským zdravotnickým zaměřením, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy se realizují v rámci kreditového systému studia, které je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro případné absolvování části studia v zahraničí.

Další informace viz: www.fzv.upol.cz