2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK)

Univerzita Karlova

Hlavním cílem fakulty je kvalitní medicína a zvyšování lékařského poznání – výchovou vzdělaných lékařů a prací na poli vědy. Počtem pregraduálních studentů patříme ke komornějším fakultám, a to přestože sídlíme v jedné z největších evropských nemocnic. 

Poštovní adresa , PSČ: , Praha
Zaměření školy Lékařství a farmacie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Podrobné informace o škole

Rozsáhlé klinické zázemí umožňuje kvalitní výuku zaměřenou na praxi. Mezi priority fakulty patří mezinárodně uznávaný lékařsky orientovaný výzkum; vědecký potenciál fakulty významně spočívá na doktorandech po několik let nás nezávislé žebříčky řadí mezi nejlepší lékařské fakulty v zemi. Magisterské studium: obory Všeobecné lékařství (MUDr.) a Fyzioterapie Bakalářské studium: v současnosti obory Fyzioterapie, Všeobecná sestra a Zdravotní laborant. Absolventi, studenti a pedagogové naší fakultu proslavují nejen jako dobří lékaři, ale i jako veřejně známé osobnosti a vynikající sportovci.