Fakulta stavební VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební je moderní vysokoškolská vzdělávací instituce, která inovuje studijní programy tak, aby odpovídaly úrovni světového poznání. Studenti tak získávají nejnovější teoretické i praktické poznatky, které mohou aplikovat v praxi. Důraz je také kladen na vysílání studentů do zahraničí.

Studovat je možno v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Fakulta nabízí také kurzy celoživotního vzdělávání a významně se podílí na vědecko-výzkumné činnosti.

Poštovní adresa Veveří 331/95, PSČ: 602 00, Brno
Telefon +420 541 147 127
E-mail study@fce.vutbr.cz
Zaměření školy Architektura a stavebnictví
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW www.fce.vutbr.cz
Facebook https://www.facebook.com/fastvut

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Architektura a rozvoj sídelArchitektura a rozvoj sídel Prezenční studium Ing. arch.
Geodézie a kartografieGeodézie, kartografie a geoinformatika Prezenční studium Bc., Ing., Ph.D.
Městské inženýrstvíMěstské inženýrství Prezenční studium Bc., Ing.
Architektura pozemních stavebArchitektura pozemních staveb Prezenční studium Bc.
Stavební inženýrstvíStavebně materiálové inženýrství Prezenční studium Bc., Ing., Ph.D.
Stavební inženýrstvíRealizace staveb Prezenční studium Ing.
Stavební inženýrstvíKonstrukce a dopravní stavby Prezenční studium Bc., Ing., Ph.D.
Stavební inženýrstvíPozemní stavby Prezenční studium Bc., Ing., Ph.D.
Stavební inženýrstvíManagement stavebnictví Prezenční studium Bc., Ing., Ph.D.
Stavební inženýrstvíVodní hospodářství a vodní stavby Prezenční studium Bc., Ing., Ph.D.

Dny otevřených dveří

Na Fakultě stavební VUT budou v akademickém roce 2021–22 Dny otevřených dveří:

 • listopad 2021
 • leden 2022

Sraz účastníků je vždy v 9.45 hod. v historické aule Fakulty stavební VUT na ulici Veveří 95.

Příjmací řízení

ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB

 • Termín podání přihlášky je do 15. 12. 2021
 • V rámci přijímacího řízení je talentová zkouška, Národní srovnávací zkouška (SCIO) a odborná rozprava. Talentovou zkoušku konají všichni uchazeči

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ, GEODÉZIE A KARTOGRAFIE,
MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ

 • Termín podání přihlášky je do 15. 7. 2021
 • V rámci přijímacího řízení je přijímací zkouška, která má formu jednoho společného elektronického testu z matematiky a fyziky
 • Bez konání přijímací zkoušky budou přijati:
  • uchazeči, kteří mají na střední škole studijní průměr do 2,20
  • uchazeči, kteří aktivně vystoupí na konferenci STAVOKS a kteří se se svými pracemi umístí na prvních třech oceněných místech
  • uchazeči, kteří v testu společnosti Scio dosáhli percentil roven nebo vyšší než 40
  • uchazeči, kteří se zúčastní kurzu „Matematika“ nebo „Fyzika“ a uspějí v závěrečném elektronickém testu z matematiky a z fyziky
  • uchazeči, kteří úspěšně obhájili středoškolskou práci vedenou doktorandem fakulty

Podrobné informace o škole

Fakulta stavební VUT je v nejstarší fakultou Vysokého učení technického v Brně. Vzniku této vysoké školy předcházelo v roce 1849 založení technického učiliště v Brně, které bylo prohlášeno v roce 1873 Vysokou školou technickou. 19. září 1899 byla Nejvyšším rozhodnutím Jeho císařského a královského Apoštolského veličenstva Františka Josefa I. zřízena c. k. česká technická vysoká škola Františka Josefa v Brně. 1. listopadu 1899 byla zahájena výuka, a to právě v odboru stavebního inženýrství. Od roku 1900 pak byla výuka rozšířena o obor strojního inženýrství a kurz vzdělávání zeměměřičů (geometrů).


Od roku 1992 je Fakulta opět umístěna ve svém historickém areálu na ulicích Veveří a Žižkově, odkud byla v roce 1951 vystěhována. V areálu na ulici Veveří se nacházejí budovy A, B, C, D, E a F. Nad areálem Veveří je na Žižkově ulici umístěna budova Z. Budova R na Rybkově ulici po levé straně areálu je spojena s areálem Veveří krytou lávkou. Všechny budovy Fakulty stavební byly v průběhu let 1994–2013 rekonstruovány.

Fotogalerie