Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství je nejmladší fakultou VŠB – Technické univerzity Ostrava. Její vznik 1.8.2002 je reakcí na narůstající požadavky praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství a související vědeckou a výzkumnou činnost. Zřízení nové fakulty představuje pokračování dlouhodobého procesu rozvoje vědecko-výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost a požární ochranu na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava.

Poštovní adresa Lumírova 13, PSČ: 700 30, Ostrava
Telefon 597322802
Zaměření školy Technika
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW http://www.fbi.vsb
Facebook https://www.facebook.com/fakultabezpecnostnihoinzenyrstvi/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Požární ochrana a průmyslová bezpečnostTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Prezenční studium Ing.
Požární ochrana a průmyslová bezpečnostTechnická bezpečnost osob a majetku Prezenční studium Bc.
Požární ochrana a průmyslová bezpečnostBezpečnostní plánování Prezenční studium Ing.
Požární ochrana a průmyslová bezpečnostHavarijní plánování a krizové řízení Prezenční studium Bc.
Požární ochrana a průmyslová bezpečnostTechnická bezpečnost osob a majetku Prezenční studium Ing.
Požární ochrana a průmyslová bezpečnostBezpečnost práce a procesů Prezenční studium Bc.
Požární ochrana a průmyslová bezpečnostTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Prezenční studium Bc.
Požární ochrana a průmyslová bezpečnostBezpečnostní inženýrství Prezenční studium Ing.

Příjmací řízení

Zasílání přihlášek do 30.4.2017

Písemná přijímací zkouška ze středoškolské matematiky

Bližší informace naleznete na www.fbi.vsb.cz

 

Podrobné informace o škole

Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí studium unikátních civilních oborů zaměřených na bezpečnost a požární ochranu:

- ve čtyřletých bakalářských oborech (titul Bc.)
- ve dvouletých navazujících magisterských oborech (titul Ing.)

 Všechny studijní obory jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě.
- První ročník bakalářského studia je pro všechny obory společný.
- Kreditní studijní systém umožňuje studentům vytvářet svůj odborný profil a vlastní organizaci studia.
- Studium je zakončeno zpracováním bakalářské práce/diplomové práce její obhajobou a vykonáním státní závěrečné zkoušky.

Kombinovanou formu studia zajišťuje fakulta v konzultačních střediscích i mimo Ostravu (Praha, Lázně Bohdaneč).

Uplatnění absolventu je všestranné jako příslušníků hasičských záchranných sborů, projektantů, bezpečnostních techniků v různých organizací, u bezpečnostních složek státu, komerčních a státních bezpečnostních služeb, managementů průmyslových podniků aj. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém podnikání.

V rámci projektu "Celková rekonstrukce FBI - II.etapa" byla výuka v akademickém roce 2015/2016 zahájena již v nově zrekonstruovaných prostorách. Studenti se mouhou těšit na nové posluchárny a laboratoře.  

Od akademického roku 2016/17 se může FBI chlubit novým specializovaným pracovištěm simulačních a trenažérových technologií s moderním technickým zázemím.

Fotogalerie