Farmaceutická fakulta VFU v Brně

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

V roce 1991 došlo v Brně k obnovení činnosti bývalé fakulty, čímž byl naplněn požadavek její rehabilitace a morální restituce. Znovuzřízená fakulta nalezla své místo v rámci Vysoké školy veterinární, jejíž název byl zákonem ČNR č. 375/1992 Sb. z 29.4.1992 upraven na Vysokou školu veterinární a farmaceutickou. Od 1.1.1995 se zákonem č. 192/1994 upravuje název školy na Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

Poštovní adresa Palackého tř. 1946/1, PSČ: 612 42, Brno
Telefon 541562801
Zaměření školy Lékařství a farmacie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Fotogalerie