Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany

Univerzita obrany

Fakulta je zaměřena zejména na vzdělávání, výchovu a přípravu vojenských profesionálů pro potřeby Armády České republiky (AČR) podle požadavků Ministerstva obrany. Fakulta může vzdělávat také civilní studenty. Zahraniční studenti jsou vzděláváni na základě smluv uzavřených příslušnými státními orgány.

Poštovní adresa Kounicova 65, PSČ: 662 10, Brno
Zaměření školy Policie a vojenství
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Fotogalerie