Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany

Univerzita obrany

Fakulta vojenského leadershipu zabezpečuje vzdělávání ve vojenském i civilním studiu. V rámci vojenského studia připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, důstojníky Armády ČR, kteří budou působit ve všech organizačních strukturách ozbrojených sil na manažerských a ekonomických funkcích. V rámci civilního studia připravuje odborníky pro působení na manažerských a ekonomických funkcích u firem, organizací a institucí působících v oblasti bezpečnostního systému České republiky.

Poštovní adresa Kounicova 65, PSČ: 662 10, Brno
Telefon 973 443 559
Zaměření školy Policie a vojenství
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW http://www.unob.cz/fvl/Stranky/default.aspx
Facebook https://www.facebook.com/fakulta.vojenskeho.leadershipu

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Fakulty vojenského leadershipu, respektive Univerzity obrany se uskuteční ve dnech:

6. listopadu 2021

2. prosince 2021

13. ledna 2022

3. března 2022

5. listopadu 2022

1. prosince 2022

Podrobné informace o škole

Studijní programy fakulty poskytují absolventům standardní vzdělání v daném oboru, plně srovnatelné se vzděláním na civilních vysokých školách, které je rozšířeno o speciální vojensko-odbornou a vojensko-profesionální přípravu podle potřeb Armády ČR. Tím jsou vytvořeny základní předpoklady pro plnohodnotné uplatnění absolventů ve vojenském i civilním životě.