Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací (FMK) je kreativní fakulta, která dává studentům maximální prostor k uplatňování vlastních nápadů a k rozvoji jejich tvůrčích schopností. Unikátní je spolupráce napříč všemi studijními obory FMK - design, film a marketingová komunikace - při realizaci společných projektů v rámci Komunikační agentury, předmětu, který umožňuje studentům využít získané teoretické znalosti v praxi.

Poštovní adresa Univerzitní 2431, PSČ: 760 01, Zlín
Telefon 576 034 208, 576 034 214
Zaměření školy Umění
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW www.fmk.utb.cz
Facebook www.facebook.com/fmk.utb
Instagram https://www.instagram.com/fmk.utb/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/74517363

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Výtvarná uměníMultimedia and Design (výuka v anglickém jazyce) Prezenční studium Ph.D.
Výtvarná uměníMultimédia a design Prezenční studium Ph.D.
Výtvarná uměníMultimédia a design - ateliéry Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie Prezenční studium MgA.
Výtvarná uměníMultimédia a design - ateliéry Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie Prezenční studium BcA.
Mediální a komunikační studiaMarketingové komunikace Prezenční studium Mgr..
Mediální a komunikační studiaMarketing Communications (výuka v anglickém jazyce) Prezenční studium Mgr.
Mediální a komunikační studiaMarketingové komunikace Prezenční studium Bc.
Teorie a praxe audiovizuální tvorbyAudiovizuální tvorba - specializace Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba Prezenční studium MgA.
Teorie a praxe audiovizuální tvorbyProdukce Prezenční studium BcA.
Teorie a praxe audiovizuální tvorbyAudiovizuální tvorba - specializace Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba Prezenční studium BcA.
Teorie a praxe audiovizuální tvorbyAnimovaná tvorba Prezenční studium MgA.
Teorie a praxe audiovizuální tvorbyProdukce Prezenční studium MgA.
Teorie a praxe audiovizuální tvorbyAnimovaná tvorba Prezenční studium BcA.

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří pro zájemce o studium ve studijních programech Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění probíhá v jednotlivých ateliérech vždy v listopadu. Uchazeči o studium ve studijním programu Mediální a komunikační studia se mohou těšit na Den otevřených dveří každoročně v únoru. Konkrétní termín konání Dne otevřených dveří na FMK je vždy v předstihu zveřejněn na webových stránkách fakulty.

Příjmací řízení

Informace o možnostech studia na FMK jsou zveřejněny na https://fmk.utb.cz/studium/.

Podmínky přijetí ke studiu (včetně zadání domácích prací a dalších požadovaných náležitostí) naleznou zájemci o studium vždy v příslušné směrnici k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení na https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/vnitrni-normy-a-vnitrni-predpisy/smernice-dekana/.

Podrobné informace o škole

Fakulta multimediálních komunikací je tak trochu jiná fakulta, o které je nejen slyšet, ale která je hlavně hodně vidět. Pořádáním výstav, účastí na různých soutěžích, filmových festivalech, módních přehlídkách, a to nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, prezentují FMK jak studenti, tak i pedagogové.

Absolventi FMK se stávají úspěšnými členy týmů v komunikačních a reklamních agenturách, v médiích, v oblasti televizní a dokumentární tvorby, v animačních a postprodukčních studiích, v grafických ateliérech, ve výstavnictví, ve sklářském průmyslu, v nábytkářském a automobilovém průmyslu, pracují jako fotografové, fashion designéři a také designéři obuvi a galanterie.  ale i v zahraničí, prezentují fakultu jak studenti, tak pedagogové.

Fotogalerie