Fakulta technologická UTB ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je nejstarší zlínskou fakultou poskytující vysokoškolské vzdělání ve studijních oborech bakalářských, magisterských a doktorských a má právo provádět habilitace docentů a jmenovací řízení profesorů. Svým dlouholetým působením významně poznamenala rozvoj města a vzdělanosti regionu a pozvedla jej na město univerzitní. 

Poštovní adresa Vavrečkova 275, PSČ: 760 01, Zlín
Zaměření školy Technika
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Materiály a technologiePolymerní materiály a technologie Prezenční studium Bc.
Materiály a technologieBiomateriály a kosmetika Prezenční studium Bc.
Materiály a technologieOchrana životního prostředí Prezenční studium Bc.
Materiály a technologieMateriálové inženýrství Prezenční studium Bc.
Materiály a technologieVýroba a konstrukce obuvi Prezenční studium Bc.
Technologie a hodnocení potravinTechnologie potravin Prezenční studium Bc.
Technologie a hodnocení potravinGastronomické technologie Prezenční studium Bc.
Technologie a hodnocení potravinChemie a analýza potravin Prezenční studium Bc.
Technologie a hodnocení potravinPotravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie Prezenční studium Bc.
Procesní inženýrstvíPotravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie

Podrobné informace o škole

Jako součást Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se fakulta významně zapsala do společenského a kulturního života města a stala se tak jeho samozřejmou a neodmyslitelnou součástí. Fakulta technologická vychovává odborníky v inženýrských oblastech chemických, chemicko-technologických, technologických, procesních, materiálových, potravinářských a řídicích. Absolventům se otevírá široké spektrum uplatnění od provozních technologů, přes vedoucí a řídící funkce až k samostatné podnikatelské nebo vědecké činnosti.

Fotogalerie