Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové (UHK)

Univerzita Hradec Králové

​Na PřF, nejmladší fakultě UHK, studují v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programech nejen budoucí učitelé přírodních věd, ale i chemici, toxikologové, fyzici, biologové, matematici a informatici. Vyučující kromě výuky studentů vlastní fakulty zajišťují významnou část přírodovědného vzdělání studentů PdF a FF UHK a věnují se i odborné přípravě talentované mládeže.

Poštovní adresa Rokitanského 62, PSČ: 50003, Hradec Králové
Telefon + 420 493 332 800
E-mail prf.studijni@uhk.cz
Zaměření školy Přírodní vědy
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW www.uhk.cz/prf
Facebook https://www.facebook.com/prf.uhk.cz/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Informatika Informatika se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Informatika Učitelství informatiky a fyziky pro střední školy Prezenční studium Mgr.
Informatika Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy Prezenční studium Mgr.
Informatika Informační a komunikační technologie ve vzdělávání Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Chemie Chemie se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Chemie Chemie - specializace Toxikologie a analýza škodlivin Prezenční studium Bc.
Chemie Chemie - specializace Bioorganická chemie Prezenční studium Bc.
Chemie Učitelství chemie a biologie pro střední školy Prezenční studium Mgr.
Chemie Učitelství matematiky a chemie pro střední školy Prezenční studium Mgr.
Chemie Chemie - specializace Toxikologie a analýza škodlivin Prezenční studium Mgr.
Chemie Chemie - specializace Bioorganická chemie Prezenční studium Mgr.
Chemie Toxikologie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Chemie Chemie - specializace Analýza biomolekul Prezenční studium Mgr.
FyzikaFyzika se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
FyzikaFyzikálně-technická měření a výpočetní technika Prezenční/Kombinované studium Bc.
FyzikaUčitelství fyziky a matematiky pro střední školy Prezenční studium Mgr.
FyzikaUčitelství informatiky a fyziky pro střední školy Prezenční studium Mgr.
FyzikaFyzikální měření a modelování Prezenční/Kombinované studium Mgr.
FyzikaDidaktika fyziky Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
BiologieBiologie se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
BiologieBiologie a ekologie Prezenční studium Bc.
BiologieUčitelství chemie a biologie pro střední školy Prezenční studium Mgr.
BiologieBiologie a ekologie - spec. biologie rostlin Prezenční studium Mgr.
BiologieBiologie a ekologie - spec. biologie živočichů Prezenční studium Mgr.
BiologieAplikovaná biologie a ekologie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
BiologieBiologie a ekologie - spec. experimentální biologie Prezenční studium Mgr.
MatematikaMatematika se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
MatematikaUčitelství fyziky a matematiky pro střední školy Prezenční studium Mgr.
MatematikaUčitelství matematiky a chemie pro střední školy Prezenční studium Mgr.
MatematikaUčitelství informatiky a matematiky pro střední školy Prezenční studium Mgr.

Dny otevřených dveří

Všechny zájemce o studium zveme na Dny otevřených dveří, v budově PřF UHK v kampusu Na Soutoku!

Informace o DOD najdete zde

Příjmací řízení

Přihlášky ke studiu přijímá děkanát Přírodovědecké fakulty UHK v Hradci Králové pouze elektronickou formou prostřednictvím elektronického formuláře.

Informace o přijímacím řízení naleznete zde

Požadavky naleznete v detailu jednotlivých programů zde


Termíny přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webu školy. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván zvacím dopisem s podrobnými instrukcemi.

O přijetí ke studiu budou uchazeči informováni pouze elektronicky a výsledky naleznou na webu e-přihlášky.

Podrobné informace o škole

Pro Pedagogickou fakultu zajišťuje výuku biologie, fyziky, chemie, informatiky, matematiky a oborových didaktik těchto předmětů u studentů učitelských studijních oborů, a to nejen v bakalářském a navazujících magisterském, ale také v doktorském studiu.

Fotogalerie