Pedagogická fakulta UHK v Hradci Králové

Univerzita Hradec Králové

Pestrá nabídka učitelských i neučitelských programů v oblasti humanitní, pedagogické, sociální, technické, tělovýchovné a umělecké.

Specifickou vlastností studijní nabídky pedagogických oborů je tzv. volná kombinovatelnost učitelských specializací. Jako jediná fakulta v Česku nabízíme souvislá magisterská studia v rámci učitelství pro 2. stupeň ZŠ, pochopitelně s možností tvorby volných kombinací.

 

 

Poštovní adresa Hradecká 1227/4, PSČ: 500 03, Hradec Králové
E-mail pdf.prihlaska@uhk.cz
Zaměření školy Pedagogika
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky
Facebook https://www.facebook.com/pdf.uhk.cz/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazykCizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk Prezenční studium Bc.
Cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazykCizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk Prezenční studium Bc.
Učitelství pro mateřské školyUčitelství pro mateřské školy Prezenční studium Bc.
Učitelství pro mateřské školyUčitelství pro mateřské školy Prezenční studium Bc.
Cizí jazyky pro cestovní ruch – francouzský jazykCizí jazyky pro cestovní ruch – francouzský jazyk Prezenční studium Bc.
Transkulturní komunikaceTranskulturní komunikace Prezenční studium Bc.
Transkulturní komunikaceTranskulturní komunikace Prezenční studium Bc
Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazykCizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk Prezenční studium Bc.
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Etická výchova se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Grafická a intermediální tvorba
Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání
Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání
Jazyková a literární kultura
Náboženská výchova
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami
Speciální pedagogikaSpeciální pedagogika Prezenční studium Bc.
Sbormistrovství chrámové hudby
Sbormistrovství se zaměřením na vzděláváníSbormistrovství se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Sociální patologie a prevence
Sociální pedagogika
Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních
Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Textilní design
Textilní tvorba
Učitelství praktického vyučování
Učitelství pro střední školy - anglický jazyk a literatura
Učitelství pro střední školy - francouzský jazyk a literatura
Učitelství pro střední školy - hra na nástroj a sólový zpěv
Učitelství pro střední školy - hudební výchova
Učitelství pro střední školy - německý jazyk a literatura
Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura
Učitelství pro střední školy - sbormistrovství
Učitelství pro střední školy - tělesná výchova
Učitelství pro střední školy - výtvarná výchova
Učitelství pro střední školy - základy techniky
Učitelství pro ZUŠ - hra na nástroj a sólový zpěv
Učitelství pro 1. stupeň základních škol
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - anglický jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchova
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchova
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literatura
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchova
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchovaUčitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchova Prezenční studium nMgr.
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy techniky
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy a střední školy
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
Základy techniky se zaměřením na vzdělávání

Dny otevřených dveří

7. - 8. ledna 2022

Příjmací řízení

Seznam programů a oborů nabízených v rámci přijímacího řízení je k dispozici v části Studijní obory.

Přehled nabízených programů celoživotního vzdělávání, informace potřebné pro přihlášení na tyto programy (včetně elektronické přihlášky pro celoživotní vzdělávání) jsou zveřejněné na stránkách Centra celoživotního vzdělávání.
 

Důležité termíny:

  • Konkrétní termíny přijímacího řízení jsou postupně zveřejňované v IS/STAG v části Přijímací řízení (po přihlášení).
  • Přijímání přihlášek do bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů a oborů bylo ukončeno
  • Podání přihlášky pro doktorské studijní programy bylo ukončeno

Podrobné informace o škole

Absolventům je podle typu studijního programu udělován titul bakalář, magistr nebo doktor. Kromě toho může být na základě rigorózního řízení udělen titul doktor filozofie.

Sleduj nás: #pdf_uhk.cz

 

 

Fotogalerie