Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity. Od svého vzniku rozvíjí vedle tradičních, humanitně zaměřených disciplín (historie, filozofie a filologie) i obory, které dříve představovaly nové směry výzkumu (psychologie, dějiny umění, hudební věda). Reaguje také na požadavky současné vizuální kultury.

Poštovní adresa Arna Nováka 1, PSČ: 602 00, Brno
Telefon 549 49 1111
E-mail info@phil.muni.cz
Zaměření školy Sociální vědy a filozofie
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW www.phil.muni.cz
Facebook https://www.facebook.com/phil.muni.cz/
Instagram instagram.com/muni_ff
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/muniarts

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Archeologie
Archivnictví
Baltistika
Čínská studia
Dějiny starověku
Dějiny umění
Divadelní studia
Estetika
Etnologie
Filozofie
Francouzský jazyk a literatura
Historie
Hudební věda
Informační studia a knihovnictví
Italský jazyk a literatura
Japanistika
Jihoslovanská a balkánská studia
Katalánský jazyk a literatura
Klasická archeologie
Klasický řecký jazyk a literatura
Latinský jazyk a literatura
Mediteránní studia
Muzeologie
Německý jazyk a literatura
Nizozemský jazyk, literatura a kultura
Norský jazyk, literatura a kultura
Novořecký jazyk a literatura
Obecná jazykověda
Pedagogika
Počítačová lingvistika
Polská studia
Pomocné vědy historické
Portugalský jazyk a literatura
Psychologie
Religionistika
Ruská studia
Sdružená uměnovědná studia
Sociální pedagogika a poradenství
Španělský jazyk a literatura
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury
Teorie interaktivních médií
Tlumočnictví českého znakového jazyka
Ukrajinská studia
Vietnamistika

Dny otevřených dveří

Příjmací řízení

Přijímací řízení do bakalářských a pětiletých magisterských programů probíhá jednou ročně. Přihlášky si mohou zájemci o studium podávat v období listopad–únor, a to elektronickou formou. FF MU rovněž umožňuje ve spolupráci s FSS MU, PedF MU, PřF MU a FSpS MU mezifakultní studium. Studenti s handicapem mohou požádat o pomoc při přípravě na přijímací zkoušky Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás.

Zjistěte více na webu

Podrobné informace o škole

Fakulta studentům nabízí desítky studijních oborů, řadu stipendijních programů, podporu studia v zahraničí, jazykové kurzy, možnost získání praxe v kulturních či mediálních institucích a také bohatý spolkový i kulturní život. Její absolventi se uplatňují v kulturních a vzdělávacích institucích nejrůznějšího zaměření, dále ve státní správě, v médiích i v soukromém sektoru. Po absolvování doplňujícího pedagogického nebo navazujícího magisterského studia učitelství mohou působit rovněž jako učitelé středních škol. Nejschopnější z nich mohou najít uplatnění na univerzitách, ve vědeckých ústavech nebo ve významných muzejních institucích.