Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Nabízíme studijní programy a specializace v oblasti učitelství, trenérství,  sportovní přípravy, přípravy bezpečnostních složek, aplikované kineziologie, fyzioterapie, sportovního managementu, výživy, edukace rozhodčích kolektivních sportů a kinantropologie. Zaměřujeme se na posílení celospolečenské roli fakulty, zvyšování kvality studia, budování sportovní infrastruktury MU a zvýšení vědeckého potenciálu i výkonu fakulty.

Poštovní adresa Kamenice 753/5, PSČ: 625 00, Brno
Telefon +420601363259
E-mail kasikova@fsps.muni.cz
Zaměření školy Sport
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

WWW https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/
Facebook https://www.facebook.com/MU.FSpS
Instagram https://www.instagram.com/sport_muni/
LinkedIn https://www.linkedin.com/school/fakulta-sportovn%C3%ADch-studi%C3%AD-masarykova-univerzita/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Kinantropologie – doktorský program Kinantropologie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Fyzioterapie - bakalářské studiumFyzioterapie Prezenční studium Bc.
Tělesná výchova a sport - bakalářské studiumSdružené studium s Pedagogickou fakultou MU Prezenční studium Bc.
Tělesná výchova a sport - bakalářské studiumTrenérství Prezenční studium Bc.
Tělesná výchova a sport - bakalářské studiumRegenerace a výživa ve sportu Prezenční studium Bc.
Tělesná výchova a sport - bakalářské studiumSpeciální edukace bezpečnostních složek Prezenční studium Bc.
Tělesná výchova a sport - bakalářské studiumManagement sportu Prezenční studium Bc.
Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy - navazující magisterské studiumUTV Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Osobní a kondiční trenér - bakalářské studiumOKT Prezenční/Kombinované studium Bc.
Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - navazující magisterské studiumAplikovaná kineziologie Prezenční studium Mgr.
Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - navazující magisterské studiumKondiční trénink Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Management sportu - navazují magisterské studiumN-MAN Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek - navazující magisterské studiumASEBS Kombinované studium Mgr.
Sports Sciences - doktorské studium v anglickém jazyceKinantropologie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Dny otevřených dveří

20. ledna 2022 proběhl online
Záznam najdete na https://www.fsps.muni.cz/den-otevrenych-dveri

Příjmací řízení

Bakalářské studium

Bakalářské programy | Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | MUNI SPORT

Podání přihlášek               1. listopadu 2021–28. února 2022
Administrativní poplatek za přihlášku: 700,- Kč

Podání přihlášky: pouze elektronicky na http://www.is.muni.cz/prihlaska

Přijímací zkoušky:

Praktická přijímací zkouška z TV                 14. – 15. května 2022

Písemná přijímací zkouška                           21. května 2022

Test studijních předpokladů (TSP) a oborové testy sdruženého studia dle harmonogramu PdF

TSP konají pouze uchazeči o sdružené studium, tento test je předepsán Pedagogickou fakultou jako povinný pro všechny kombinace sdruženého studia s FSPS. Oborový test z AJ konají pouze uchazeči, kteří zvolili sdružené studium Tělesná výchova a sport + Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání.

Více informací o přijímacím řízení Přijímací řízení | Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | MUNI SPORT

 

Navazující magisterské studium

Navazující magisterské programy | Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | MUNI SPORT

Podání přihlášek                1. ledna 2022–30. dubna 2022

Administrativní poplatek za přihlášku: 700,- Kč

Podání přihlášky: pouze elektronicky na http://www.is.muni.cz/prihlaska

 

Přijímací zkoušky:

Písemné testy                                                  11. června 2022

Sdružené studium s PdF oborové testy     dle harmonogramu PdF                     

Přijímací řízení | Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | MUNI SPORT

 

 

 

 

 

Podrobné informace o škole

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity má celkem 7 kateder a Centrum univerzitního sportu. Katedry zajišťují výuku pro domovské studenty fakulty, Centrum univerzitního sportu organizuje tělesnou výchovu pro studenty z ostatních fakult Masarykovy univerzity.

Katedry fakulty zabezpečují výuku ve 3 bakalářských studijních programech, 4 navazujícím magisterských programech a 1 doktorském studijním programu.

Pedagogové fakulty aplikují a rozvíjí poznatky tělovýchovného lékařství pro potřeby sportu a sportovní výchovy, předávají svým studentům nejnovější poznatky z oblasti fyzioterapie, kondičního tréninku, regenerace a výživy ve sportu. Připravují kvalifikované odborníky pro edukativní aktivity v sociální a volnočasové oblasti, dále vzdělávají odborníky v oblasti managementu sportu, trenérství a rozhodčí kolektivních sportů. Věnují také pozornost speciálním výukovým procesům nutným pro profesionální činnost bezpečnostních složek. Fakulta sportovních studií vzdělává učitele tělesné výchovy pro potřeby škol všech stupňů, kdy magisterské studium je zaměřeno na studium učitelství tělesné výchovy. Veškeré studium je realizováno dvoustupňově s důrazem na prostupnost bakalářského a magisterského studia mezi různými vysokými školami stejného typu.

Doktorský studijní program Kinantropologie je určen absolventům magisterského studijního programu na vysokých školách. Cílem studia je prohloubit teoretické znalosti získané studiem v magisterském studijním programu a získat schopnosti samostatné vědecké práce.

Cílem vzdělávání na fakultě je, aby si studenti odnesli nejen teoretické vědomosti, ale také praktické zkušenosti a našli v praxi široké uplatnění, ať už ve státní či soukromé sféře. 

Učitelé fakulty se kromě pedagogické práce věnují také práci vědecké. Ve vědecko-výzkumné činnosti se pozornost soustřeďuje na tři strategické směry: Dynamickou a kinematickou analýzu lidského pohybu, Biomedicínské aspekty pohybu a Společenskovědní aspekty tělesné výchovy a sportu. Fakulta spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť.

Mimo vzdělávání studentů fakulta nabízí také vzdělávání směrem k veřejnosti, kde nabízí v rámci celoživotního vzdělávání odborné kurzy a semináře, ale také cvičení a pohybové aktivity široké veřejnosti.

V rámci třetí role Masarykovy univerzity odborníci propaguji zdravý životní styl, jehož součástí je nejen pohyb a správná výživa, jako nezbytnou součást moderního způsobu života. Odborníci z fakulty pořádají různé semináře, přednášky a aktivity pro širokou veřejnost a zapojují se o celouniverzitních akcí pro veřejnost jako je např. Noc vědců, jejíž cílem je popularizace vědu.