Panevropská vysoká škola

Panevropská vysoká škola

Prestižní soukromá vysoká škola, která v ČR nabízí úplné vysokoškolské vzdělání v oborech PRÁVO (Bc., Mgr., JUDr., Ph.D.) a Ekonomie (Ing.). Výuku zajišťují renomovaní domácí a zahraniční pedagogové.

Popis:

 • - prestižní soukromá zahraniční vysoká škola 
 • - dynamicky se rozvíjející škola s převisem poptávky po studiu
 • - poskytuje komplexní systém kvalitního vzdělávání
 • - bakalářské, magisterské i doktorské studium
 • - nabízí vzdělání na 2 fakultách
 • - fakulta práva, fakulta ekonomie a podnikání
 • - umožňuje studovat na 3 pobočkách v České republice – Praha, Brno, Ostrava
 • - nabízí studium atraktivních oborů a množství studijních předmětů
 • - vzdělávací portfolio připravuje ve spolupráci s mezinárodními kapacitami z řad akademiků i praktických odborníků
 • - dává možnost studovat vybrané předměty v cizích jazycích
 • - díky aktivní mezinárodní spolupráci umožňuje studentům studovat v zahraničí
 • - zaměřuje se na dosažení maximální spokojenost svých studentů a absolventů
 • - absolventi školy nemají problém nalézt po ukončení studia zajímavé finančně ohodnocené zaměstnání
Poštovní adresa Wuchterlova 523/5, PSČ: 16000, Praha
Telefon +420 220 515 510
Zaměření školy Právo
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

Příjmací řízení

 

 • podání elektronické přihlášky ke studiu na vysoké škole k bakalářskému stupni studia
 • dosažené úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • úspěšné vykonání přijímací zkoušky
 • zaplacení poplatku za přijímací zkoušku (590,– Kč)

Způsob přihlášení ke studiu:

uchazeč o studium podává přihlášku elektronickou formou prostřednictvím formuláře Elektronická přihláška ke studiu. Dále je uchazeč povinen doložit následující přílohy::

 • ověřená kopie maturitního vysvědčení (uchazeči maturující v aktuálním školním roce předloží maturitní vysvědčení nejpozději v den přijímacího řízení),
 • strukturovaný životopis,
 • doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení ve výši 590,– Kč.

V přihlášce je nutné vyznačit cizí jazyk, ze kterého bude uchazeč skládat písemný jazykový test.

Přílohy je nutné poslat poštou na pracoviště PEVŠ v ČR odpovídající požadovanému místu studia (Praha, Brno, Ostrava) do vypršení termínu pro podání přihlášky.

Přijímací zkouška do bakalářského studia se skládá z následujících částí:

 • písemný test zaměřený na zvládnutí základních myšlenkově-logických operací (logický test). 
 • písemný jazykový test na základě výběru uchazeče v anglickém nebo německém jazyce (uchazeč nemusí absolvovat jazykový test a započítává se mu plný počet bodů, jestliže doloží absolvování jazykové zkoušky na úrovni znalostí 3. - CAE, ZMP, státní jazyková zkouška všeobecná atd.)
 • pohovor s uchazečem (všeobecný přehled, moderní dějiny)