Střední škola PRIGO, s.r.o.

Poštovní adresa U Haldy 200/18, PSČ: 700 30, Ostrava
Telefon 800 900 353
E-mail ssp@prigo.cz
Zaměření školy Střední odborná škola
Typ školy Soukromá
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://www.ssp-prigo.cz/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Veterinářství
Obchodní akademie

Podrobné informace o škole

Střední škola PRIGO působí v Ostravě již 27 let. Je součástí skupiny škol PRIGO, které poskytují vzdělávání na všech stupních vzdělávací soustavy. Vychází z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Naše střední škola poskytuje v Ostravě vzdělání v programu Mezinárodní obchodní akademie a Ekonomika a podnikání ve sportu. Zejména v prvním zmíněném programu se soustřeďujeme na mezinárodní prvek. V programu Mezinárodní obchodní akademie nabízíme ekonomickou nebo právní profilaci, podle toho, zda chce student po ukončení střední školy studovat na ekonomických nebo právnických fakultách. V programu Ekonomika a podnikání ve sportu se zaměřujeme na studenty, kteří chtějí ve sportovní oblasti pracovat nebo podnikat. Připravili jsme dva obory, jejichž absolventi splňují požadavky na regulované povolání v této oblasti: Předškolní a mimoškolní pedagogika a Veterinářství. Máme povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce. Zároveň spolupracujeme s mnoha zahraničními, ale i tuzemskými institucemi.

Střední škola PRIGO v Ostravě vychází jako jediná v regionu z premisy, že talentovaný žák s velmi dobrým prospěchem ze základní školy nepatří pouze na gymnázia. Po ukončení studia a úspěšném složení maturity nalezne absolvent výborné uplatnění v praxi. Většina studentů pak pokračuje ve vysokoškolském studiu nebo studiu na vyšších odborných školách.

Fotogalerie