Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, p. o.

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, p. o. se sídlem v Trutnově a odloučeném pracovišti v Teplicích nad Metují vznikla 1. 7. 2018 splynutím škol Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Dva roky působila pod názvem Střední škola gastronomie a služeb, od 1. 9. 2020 má nový název. Pro nově vznikající subjekt je velmi důležitým předpokladem úspěchu atraktivita nabízených oborů, zajímavé, s tradicí spojené jméno školy a kvalitně vypracovaná koncepce rozvoje.

Na pracovišti Teplice nad Metují se vyučují výhradně gastronomické obory Hotelnictví, Gastronomie a Kuchař-číšník. Na pracovišti Trutnov se kromě gastronomických oborů vyučují i perspektivní tříleté stavební obory (Truhlář, Tesař, Zedník a Instalatér) a tříletý obor Cukrář a Pekař, které jsou pro oblast Trutnovska nezbytné. 

Příležitostí pro rozvoj nové organizace bude využití moderního materiálně technického vybavení v Teplicích nad Metují jako základ pro teoretickou výuku a využití zavedeného pracoviště školní restaurace v Trutnově jako základ pro praktické vyučování gastronomických oborů. Neméně důležité je i využití dobrého jména teplické školy v očích odborné gastronomické veřejnosti. 

Samostatnou kapitolou vzdělávání ve škole tvoří stavební obory, které mají na pracovišti Trutnov výborné zázemí pro praktické i teoretické vzdělávání. Zároveň patří i mezi tzv. "podporované obory", což znamená, že žáci oboru Tesař, Instalatér Zedník dostávají od zřizovatele školy (Královéhradecký kraj) za splnění určitých podmínek motivační stipendium  ve výši 300,-- až 500,-- Kč/měsíc, dále také mohou ve 2. pololetí příslušného školního roku získat za výsledky v 1. pololetí jednorázové prospěchové stipendium ve výši  500,-- až 3000,-- Kč. 

Poštovní adresa Volanovská 243, PSČ: 541 01, Trutnov
Telefon +420 499 315 111
E-mail sekretariat@horegas.cz
Zaměření školy Hotelová škola
Typ školy Soukromá
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://www.horegas.cz/cs/
Instagram https://www.instagram.com/horegas/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
OBOR 65-51-H/01 Kuchař - číšníkŠVP - Gastronomie pro život - Kuchař Prezenční studium
OBOR 65-51-H/01 Kuchař - číšníkŠVP - Gastronomie pro život - Kuchař, číšník Prezenční studium
OBOR 65-51-H/01 Kuchař - číšníkŠVP - Gastronomie pro život - Číšník, barman Prezenční studium
OBOR 65-51-H/01 Kuchař - číšníkŠVP - Gastronomie pro život - Kuchař, cukrář Prezenční studium
Cukrář
Pekař
33 – 56 – H/01 Truhlář
36 – 64 – H/01 Tesař
36 – 67 – H/01 Zedník
36 – 52 – H/01 Instalatér
Hotelnictví
Gastronomie
Instalatér

Fotogalerie