GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.

Čtyřleté všeob. gymnázium v Praze 1 s pětadvacetiletou tradicí, zrekonstruovaná komorní škola v hist. centru Prahy, 8 kmenových tříd pro 20 - 26 studentů.Žákům 3. r. nabízíme vol. předměty dle výběru a zájmu, včetně rozšiřujících nep. seminářů,garantujeme malé jaz. skupiny s tradičně vysokou úrovní výuky AJ,organizujeme přípravu za zkoušky FCE a CAE.V rámci spolupráce se šk. psycholožkou zajištujeme osobní a kariérové poradenství.

Poštovní adresa Pštrossova 13, PSČ: 110 00, Praha
Telefon 222 240 927
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Soukromá
Bezbariérový přístup Ano

WWW www.gjp1.cz
Facebook https://www.facebook.com/Gymn%C3%A1zium-Jana-Palacha-235777832626/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Gymnázium všeobecné7941K41 Prezenční studium

Dny otevřených dveří

úterý 5. 11. 2019, 16:00-18:00 hod.

pondělí 2. 12. 2019, 16:00-18:00 hod.

pondělí 13. 1. 2020, 16:00-18:00 hod.

Příjmací řízení

Termín odevzdání přihlášky pro 1. kolo je do 1.3. 2020. 

 

Podrobné informace o škole

Škola realizuje výuku dle nové koncepce, využívá inovativní a efektivní metody výuky, zakládá si na pozitivní atmosféře a vysoké úrovni angličtiny i dalších předmětů.

Škola disponuje moderně vybavenou učebnou informatiky a výpočetní techniky. Třídy jsou vybavené moderní interaktivní technikou, ve všech třídách a učebnách je umožněn přístup k internetu včetně wifi technologie. Přírodovědné předměty, matematiku a český jazyk vyučujeme také na iPadech.


V učebním plánu je jako hlavní cizí jazyk povinný pro všechny žáky GJP jazyk anglický. V nabídce pro volbu druhého cizího jazyka je NJ, ŠJ a FJ. V případě zájmu si žák může od 3. ročníku rozšířit studium jazyků o další cizí jazyk. Třídy se na výuku jazyků dělí na skupiny podle úrovně znalostí. Nedílnou součástí studia AJ je konverzace vedená rodilým mluvčím. Gymnázium nabízí široký výběr volitelných předmětů (ve 3. a 4. ročníku). Žáci si tak sami dotvářejí svůj učební plán. Ve výběru volitelných předmětů jsou zastoupeny kromě standardních předmětů také ekologie, sem. politologie a mezinárodních vztahů, anglický seminář, latina, psychologie, filmový seminář, základy právního systému a informační technologie. Zvláštností je kombinovaná a vzájemně provázaná výuka výtvarné a hudební výchovy v rámci předmětu umění a kultura. Ve škole bylo zřízeno a úspěšně pracuje školní poradenské pracoviště vedené školním psychologem.

GJP vytváří predpoklady a šanci na studium na vysovkých školách dle zvolených priorit.

Studenti mají také možnost si vybrat z nabídky volnočasových a dalších studijních aktivit a nabýt mnoho dalších životních zkušeností, poznávat nová místa, cizí kultury a získat nová přátelství (pěvecký sbor GJP Voices, Klub mladého diváka, přírodovědné, cestovatelské a literární besedy, sportovní kroužek, fotbalový tým, lyžařské kurzy, adaptační kurz a školy v přírodě, charitativní projekty, účasti v národních a mezinárodních soutěžích a vzdělávacích projektech, ekologické pobyty v Čechách i v zahraničí)

Fotogalerie