Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

Naším zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Jako jediná střední škola v Bohumíně nabízíme úplné střední všeobecné vzdělání ve čtyřletém i osmiletém studijním cyklu.

Naši školu, která nese jméno někdejšího profesora matematiky a ředitele Františka Živného, najdete v klidné zóně u městského parku, který bezprostředně navazuje na areál školy.

Vzdělání a výchovu mladých lidí - absolventů 5. a 9. tříd základních škol z Bohumína a blízkého okolí zajišťuje 28 plně aprobovaných středoškolských učitelů. Snahou celého kolektivu je probouzet zájem studentů o různé vědní obory. Snažíme se o to, aby sami pochopili, že nejde o biflování pouček a textů, ale o hledání vzájemných vztahů a vyvozování souvislostí. Chceme, aby se studenti na naší škole cítili příjemně, ale zároveň aby respektovali určitá pravidla, bez nichž se neobejdou ve svém dalším životě. Vždyť v dnešní hektické době budou potřebovat smysl pro čestnost, pravdivost, pracovitost. Snažíme se, aby tyto vlastnosti spolu se získanými poznatky na poli vědění daly základ našim absolventům pro další profesní růst.

Samozřejmě si přejeme, aby léta strávená na bohumínské alma mater vzpomínali jako na jedno z nejhezčích období studentských let a aby se sem rádi vraceli.

Poštovní adresa Jana Palacha 794, PSČ: 73581, Bohumín
Telefon 596 013 431, 596 012 211
E-mail sekretariat@gym-bohumin.cz
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://www.gym-bohumin.cz/
Instagram https://www.instagram.com/gfz_bohumin/

Podrobné informace o škole

Hlavní výuka

  • čtyřletý obor Gymnázium 79-41-K/41 (pro absolventy 9. tříd ZŠ)
  • osmiletý obor Gymnázium 79-41-K/81 (pro absolventy 5. tříd ZŠ)