EDUCAnet - gymnázium a střední odborná škola Praha 4, s.r.o.

EDUCAnet Praha s.r.o - gymnázium je 4-letá nestátní střední škola, jejímž posláním je připravovat studenty pro vysokoškolské studium i k plnohodnotnému uplatnění v praktickém životě a poskytovat jim podmínky pro všestranný a vyvážený rozvoj jejich osobnosti za maximální podpory využití informačních technologií. Za své motto si škola, výjimečná použitím moderních výukových metod a špičkové techniky, zvolila šest slov: nadstandard – komunikace – odlišení – zábava – důvěra - profesionalita.

Poštovní adresa Roztylská 1860/1, PSČ: 148 00, Praha
Telefon 774773367
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
GymnáziumGymnázium Prezenční studium

Dny otevřených dveří

Kdykoliv.

Příjmací řízení

http://praha.educanet.cz/uploads/dokumenty/krit%C3%A9ria%20P%C5%98.pdf

Podrobné informace o škole

Prioritou naší školy je komunikace se studenty a jejich rodiči.

Máme zavedený e-learningový systém, umožňující studium žákům, kteří nemohou denně docházet do školy, ať již z důvodů zdravotních či z důvodů sportovní reprezentace.

Velmi úspěšně u nás odmaturovali žáci se specifickými poruchami učení a dalšími handicapy jako je např. autismus. Máme speciálně vyškolené pedagogy i na práci s nadanými dětmi.

Spolupracujeme s řadou firem jako je Apple, Samsung, Google apod., se kterými se podílíme na vývoji moderní technologie v oblasti IT, tyto firmy nám pomáhají i zajistit praxi pro naše žáky.

Na studijním oboru gymnázium nabízíme celou řadu profilových seminářů, máme zcela novou chemicko-biologickou učebnu.

Naši studenti končí maturitní zkouškou, průměr z anglického jazyka je standardně 1,1, z českého jazyka 1,8.

Náš pedagogický sbor je stabilní, mladý a přesto zkušený, ochotný se nadále vzdělávat a práce našich učitelů je zároveň i jejich koníčkem.

Naše hodiny jsou otevřené návštěvám rodičů i široké veřejnosti.