Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365

V současnosti se v naší škole vzdělávají studenti z moravskobudějovického regionu, ale i ze vzdálenějšího okolí. Tradičně kvalitní úroveň našich absolventů se projevuje bezproblémovým přijetím našich absolventů k vysokoškolskému studiu, úspěšným studiem na těchto školách a rovněž i výborným umístěním v různých soutěžích a olympiádách. V hodnocení středních škol v Maturitě nanečisto, Maturitě nanečisto po 11 letech jsme se umístili v některých kategoriích na předních místech mezi všemi školami v republice. Kvalitní poskytování vzdělávacích služeb a dobré fungování školy je podloženo inspekčními zprávami České školní inspekce. Vedle vlastního studia se naši studenti věnují i dalším aktivitám v oblasti sportovní, jazykové, odborné, charitativní i kulturní. Úspěšně se rozvíjí mezinárodní spolupráce v rámci projektů. Dne 1. července 2004 byla sloučena Střední odborná škola Mor. Budějovice s Gymnáziem Moravské Budějovice. Název sloučené školy je Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365. Do školního roku 2013/2014 probíhala výuka v původních školních budovách každé součásti školy. Od 1. 9. 2014 dochází k přestěhování Střední odborné školy do budovy Gymnázia na Tyršově ulici.

Poštovní adresa Tyršova 365, PSČ: 676 02, Moravské Budějovice
Telefon 568 408 051
E-mail dubsky.frantisek@gymsosmb.cz
Zaměření školy Gymnázium, Střední odborná škola
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://www.gymsosmb.cz/
Facebook https://www.facebook.com/gymsosmb
Instagram https://www.instagram.com/gymsosmb/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Čtyřleté všeobecné gymnázium
Šestileté gymnázium
Veřejnosprávní činnost
Sociální činnost

Podrobné informace o škole

Kvalitní výuka

zkušení aprobovaní učitelé, moderní výukové metody, důraz na výuku cizích jazyků, vysoká úspěšnost přijetí na VŠ, široké uplatnění v praxi

Moderní technologie

robotické stavebnice LEGO, počítačové a tabletové učebny, měřící systém PASCO, multifunkční studentské kopírky, odborné učebny a laboratoře

Aktivní vzdělávání

studentské projekty, zahraniční exkurze, sportovní kurzy, odborné exkurze, zájmové kroužky, dobrovolnictví

Bezpečné prostředí

individuální přístup, malé učební skupiny, aktivní prevence soc. patologických jevů, vlastní tělocvična i jídelna v budově, studentský klub

Fotogalerie