EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.

  • menší škola s příjemnou atmosférou, která respektuje individuální potřeby svých žáků
  • stabilní kvalifikovaný pedagogický sbor
  • velmi kvalitní jazykové vzdělávání s nadstandardní časovou dotací (angličtina, němčina, ruština), rodilí mluvčí
  • využití metody CLIL ve výuce
  • pestrá a přitažlivá výuka doplněná tematicky zaměřenými aktivitami mimo školní lavice, propracovaná a zajímavá ekologická výchova
  • kvalitní podmínky pro výuku: škola má osm moderně vybavených multimediálních učeben, učebny jsou vybaveny interaktivními pylonovými tabulemi s velkoformátovými dotykovými obrazovkami, dále má škola počítačovou (3D tiskárny, roboti EDISON a BBC:micro:bit, VR brýle) a mobilní počítačovou učebnu vybavenou notebooky, využívá tělocvičnu přilehlé ZŠ Labská, atletické hřiště a posilovnu v areálu školy
  • žáci mají možnost navštěvovat v prostorách školy odpolední kroužky, které se otevírají podle zájmu studentů (sportovní, informatika, jazyky, hudební, dramatický, výtvarný)
  • naši absolventi úspěšně studují na vysokých školách všech typů a jsou dobře připraveni do života
Poštovní adresa Labská 27, PSČ: 62500, Brno
Telefon +420 547 353 744
E-mail eko@eko-g.cz
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Soukromá
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://www.eko-g.cz/
Facebook https://www.facebook.com/EGBr

Fotogalerie