Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, s.r.o.

Vzděláváním na čtyřletých gymnáziích se dosahuje stupně středního vzdělávání s maturitní zkouškou.

Vzdělávání na gymnáziu má dle RVP G vybavit žáka klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka, a tím ho připravit pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciálního vzdělávání, profesní specializací i pro občanský život.

Smyslem vzdělávání na gymnáziu není předat žákům co největší objem dílčích poznatků, fakt a  dat, ale vybavit je systematickou a vyváženou strukturou vědění, naučit je zařazovat informace do smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a dovednosti po celý život nadále rozvíjet.

V prvním a druhém ročníku mají žáci všeobecně vzdělávací předměty s volbou jazyků, hudební nebo výtvarné výchovy.

Ve vyšším ročníku si žáci mohou vybírat dle svého zájmu směr pedagogický nebo ekonomický.

Poštovní adresa Viničná 463/17, PSČ: 29301, Mladá Boleslav
Telefon +420326321872
E-mail info@bossmb.cz
Zaměření školy Obecné zaměření, Gymnázium, Střední odborná škola
Typ školy Soukromá
Bezbariérový přístup Ne

WWW www.bossmb.cz
Facebook https://www.facebook.com/bossmb.cz

Dny otevřených dveří

11. 11. 2021, 09. 12. 2021, 13. 01. 2022, 22. 1. 2022

Podrobné informace o škole

Pedagogický směr jsme volili proto, že od roku 2014 vyučujeme obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a žáci se tak mohou dobře připravit na přijímací řízení na vysokou školu na obory psychologie, pedagogika, speciální pedagogika, pedagogika volného času atd…

 

Ekonomický směr. Tento směr jsme volili na základě dlouholetých zkušeností s výukou ekonomických předmětů, ale i na základě požadavků ze strany uchazečů. Se zvyšujícím se počtem žáků a tříd tohoto oboru budeme rozšiřovat i nabídku jazyků.

 

Hlavními cíli vzdělávání jsou:

  • vybavit žáky klíčovými kompetencemi na úrovni ŠVP gymnázia, který směřuje k tomu, aby žáci byli připraveni pokračovat ve studiu na VŠ
  • nabídnout možnosti svého budoucího profesního uplatnění
  • najít cestu občanské i osobní identity
  • vést žáky k celoživotnímu učení

Fotogalerie