Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Gymnázium ve Vítkově bylo založeno v roce 1953 a od té doby prošlo a stále prochází řadou změn, např. od 1. 7. 2013 je naším zřizovatelem Město Vítkov.

Cíle školy se však nikdy nezměnily. Vždy jsme tady byli a budeme pro naše žáky, které systematicky připravujeme na jejich budoucí život - studium na vysokých či vyšších odborných školách různého zaměření, u nás i v zahraničí, ale také profesní život.

Za důležité považujeme aktivní zvládnutí cizích jazyků, práce s PC, a získání všeobecného vzdělanostního základu. Všestrannost mladého člověka je dnes tím nejcennějším, co může v měnícím se světě nabídnout! Právě proto jsou naši absolventi tak úspěšní!

Poštovní adresa Komenského 754, PSČ: 74901, Vítkov
Telefon 556300779
E-mail sekretariat@zsgvitkov.cz
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW www.zsgvitkov.cz

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Čtyřleté denní studium79-41-K/41 GYMNÁZIUM Prezenční studium
Osmileté denní studium79-41-K/81 GYMNÁZIUM Prezenční studium

Dny otevřených dveří

27. 11. 2014 a 8. 1. 2015

Příjmací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

U osmiletého i čtyřletého studia test z českého jazyka a matematiky v rámci celostátních přijímacích zkoušek. Přihlížíme také k prospěchu na ZŠ i případným úspěchům v soutěžích.

 

Pro zájemce z 9. ročníků:

12 šedesátiminutových lekcí z matematiky a 12 šedesátiminutových lekcí z českého jazyka, vždy 1 lekci týdně z každého předmětu.

Cena: 1.000,- Kč za oba předměty, 600,- Kč za jeden předmět

 

Pro zájemce z 5. ročníků:

12 šedesátiminutových lekcí, střídavě vždy lekci jednoho předmětu týdně.

Cena: 500,- Kč za oba předměty, 300,- Kč za jeden předmět.

Podrobné informace o škole

Žáci povinně studují dva cizí jazyky, v současnosti se jedná o angličtinu, němčinu, ruštinu a francouzštinu, a ve vyšších ročnících si vybírají volitelné předměty podle svých zájmů a budoucí profesní orientace. Po dobu studia mohou navštěvovat jako nepovinný předmět latinu.

Stravování žáků zajištěno v naší školní jídelně - možný výběr ze tří jídel.

Během studia mohou žáci absolvovat lyžařský a snowboardový kurz, i sportovně-turistický kurz v zahraničí.

Moderně vybavené učebny.

Individuální přístup ke každému žáku.

Úspěšní žáci a absolventi školy.

Kvalitní učitelé.

Klademe důraz na zapojení žáků do Středoškolské odborné činnosti.

Podporujeme dobrovolnickou činnost našich žáků v neziskových organizacích.

Bohatá nabídka zájmové a mimoškolní činnosti.

Volejbal, basketbal, florbal, stolní tenis, lezení na umělé stěně, fyzikální a robotický kroužek atd.

Přednášky, besedy, workshopy.

Exkurze domácí i zahraniční (Francie, Chorvatsko, Velká Británie, Slovensko, Maďarsko, Rakousko atd.).

Sportovní areál se dvěma tělocvičnami, gymnastickým sálem, posilovnou, horolezeckou stěnou, tenisovým kurtem atd.

Dlouhodobé zapojení do různých projektů (např. Voda a životní prostředí MSK, Ekologie v rámci tvorby krajiny atd.), často ve spolupráci s vysokými školami.

Spolupracujeme s Gymnáziem J. B. Magína ve Vrbovém (Slovensko) a Gymnáziem im. ks. Pawła Rogowskiego v Kaletách (Polsko).

Fotogalerie