Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov

  • založeno roku 1871
  • státní všeobecně vzdělávací škola
  • 408 žáků v 16 třídách, 36 učitelů interních a 2 externisté
  • týdně se odučí 675 vyučovacích hodin
  • příprava především pro studium na vysokých školách, ale také pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech
  • poskytuje úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
  • studijní cyklus – čtyřletý a osmiletý
Poštovní adresa Jirsíkova 244, PSČ: 393 01, Pelhřimov
Telefon 565 324 428
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ano

Fotogalerie