Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Proč zvolit gymnázium ve Skutči: rodinná atmosféra, individuální přístup, křesťanské hodnoty, tvůrčí a dynamický, plně aprobovaný učitelský sbor; 96% úspěšnost absolventů při přijetí na VŠ a VOŠ; seznamovací kurz na počátku studia; možnost profesní orientace prostřednictvím volitelných předmětů; předmět Strategie osobnostního rozvoje; pomoc žákům se specifickými poruchami učení (možnost pedagogické asistence);

Poštovní adresa Vítězslava Nováka 584, PSČ: 53973, Skuteč
Telefon 739 085 660
E-mail info@gymskutec.cz
Zaměření školy Gymnázium
Typ školy Veřejná
Bezbariérový přístup Ne

WWW https://www.gymskutec.cz/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100063775323816
Instagram https://www.instagram.com/gsrmrveskutci/

Obory a zeměření

Obor, zaměření Typ studia Titul
Osmileté všeobecné studium
Čtyřleté všeobecné studium
Bezpečnostně právní činnost

Podrobné informace o škole

Tematické exkurze a zahraniční pobyty, ekovýchovné pobyty; možnost přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky pořádané University of Cambridge; účast v celostátních vědomostních olympiádách.

 

Nabízíme tyto studijní obory ukončené maturitou:

OSMILETÉ A ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM

  • přijímáme absolventy 5. tříd ZŠ do primy gymnázia a absolventy 9. tříd ZŠ do kvinty gymnázia

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

  • přijímáme absolventy 9. tříd do 1. ročníku střední školy

Fotogalerie